30. prosince 2012 - Svátek svaté rodiny
16. prosince - 3. neděle adventní
9. prosince - 2. neděle adventní
2. prosince - 1. neděle adventní
25. listopadu - 34. neděle v mezidobí - Slavnost Ježíše Krista Krále
18. listopadu - 33. neděle v mezidobí
11. listopadu - 32. neděle v mezidobí
4. listopadu - 31. neděle v mezidobí
28. října - 30. neděle v mezidobí

21. října - 29. neděle v mezidobí
14. října - 28. neděle v mezidobí
7. října - 27. neděle v mezidobí
30. září - 26. neděle v mezidobí
23. září 2012 - 25. neděle v mezidobí
16. září 2012 - 24. neděle v mezidobí 
9.
září 2012 - 23. neděle v mezidobí
    2. září 2012 - 22. neděle v mezidobí
    Všechny bohoslužby v pravidelném pořádku, tedy:
    - ve středu a v pátek od 17:00h v Bernarticích
    - ve čtvrtek od 17:30h v Křižanově
    - v neděli od 8.00h v Chrášťanech, v 9:30h ve Veselíčku a od 11:00h v Bernarticích.

    26. srpna 2012 - 21. neděle v mezidobí
    Neděle 26. srpna - 21. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Bernartice (za Františka a Boženu Mikolášovi, rodinu Mikolášovu a Kovářovu), 9:30h Veselíčko (za Šimona a Alžbětu Karlíčkovi a duše v očistci), 11.00h Chrášťany - poutní mše sv.
    Pondělí 27. srpna - památka sv. Moniky, mše sv. od 8.00h v Chrášťanech.
    Úterý 28. srpna - památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
    Středa 29. srpna - památka Umučení sv. Jana Křtitele - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za rodinu Šimečkovu, Hubalovu, Jírovcovu, Kožíškovu a duše v očistci.
    Čtvrtek 30. srpna - mše sv. od 17.30h v Křižanově za farníky.
    Pátek 31. srpna - mše sv. v Bernarticích od 17.00h (za Jiřího a Josefu Růžičkovi a rodinu Slámovu a Dupákovu).
    V sobotu 1. září - bude na farním dvoře oficiální otevření FARNÍ TURISTICKÉ KLUBOVNY. Začátek pro děti a jejich rodiče je od 15:00 hod., slavnostní otevření klubovny bude od 18:00 hod.
    Neděle 2. září - 22. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za rodinu Ťupovu), 11.00h Bernartice (za rodinu Váchovu).
    19. srpna 2012 - 20. neděle v mezidobí

    Neděle 19. srpna - 20. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Chrášťany, v 9:30h Veselíčko (za P. Emanuela Koláře a jeho rodiče), 11.00h Bernartice (za † Martina Zemana, jeho rodiče a celý živý rod). Od 14.00h bude ještě poutní mše sv. v Rastorech.
    Pondělí 20. srpna - památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
    Úterý 21. srpna - památka sv. Pia X., papeže.
    Středa 22. srpna - památka Panny Marie Královny - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za zlepšení zdraví a lásku v rodině.
    Čtvrtek 23. srpna - mše sv. od 17.30h v Křižanově za farníky.
    Pátek 24. srpna - svátek sv. Bartoloměje, apoštola - mše sv. v Bernarticích od 17.00h (za Jiřího a Josefu Růžičkovi a rodinu Slámovu a Dupákovu).
    Neděle 26. srpna - 21. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Bernartice (za Františka a Boženu Mikolášovi, rodinu Mikolášovu a Kovářovu), 9:30h Veselíčko, 11.00h Chrášťany - poutní mše sv.

    12. srpna 2012 - 19. neděle v mezidobí
    Neděle 12. srpna - 19. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko (za celou rodinu Dvořákovu a duše v očistci), 11.00h Bernartice (za rodiče Františka a Annu Brázdovi, rodiče Tomanovi a celou živou rodinu).
    Úterý 14. srpna - památka Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.
    Středa 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek - mše sv. od 17.00h v Bernarticích.
    Čtvrtek 16. srpna - mše sv. od 17.30h v Křižanově za farníky.
    Pátek 17. srpna - mše sv. v Bernarticích od 17.00h.
    Neděle 19. srpna - 20. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Chrášťany, v 9:30h Veselíčko (za P. Emanuela Koláře a jeho rodiče), 11.00h Bernartice (za † Martina Zemana, jeho rodiče a celý živý rod). Od 14.00h bude ještě poutní mše sv. v Rastorech.
    V neděli 5. 8. byla sbírka na charitu. V Bernarticích se vybralo 1363 Kč a ve Veselíčku 1481 Kč. Pán Bůh zaplať.
    V neděli 12. 8. je pravidelná sbírka na opravu fary.
    5. srpna 2012 - 18. neděle v mezidobí

    Neděle 5. srpna - 18. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Antonína Brčáka, rodiče a sestru), 11.00h Bernartice (za Františka Pince, jeho rodiče, vnučku Elišku Pincovou a rodinu Kotrbovu).
    Pondělí 6. srpna - svátek Proměnění Páně.
    Středa 8. srpna - památka sv. Dominika, kněze - mše sv. v Bernarticích bude od 17.00h (za † Marii Kopkovu, manžela a rodiče).
    Čtvrtek 9. srpna - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy - mše sv. od 17.30h v Křižanově za farníky.
    Pátek 10. srpna - svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Mše sv. v Bernarticích od 17.00h za † Hedviku Čechákovu, manžela a sestry
    Sobota 11. srpna - památka sv. Kláry, panny.
    Neděle 12. srpna - 19. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko (za celou rodinu Dvořákovu a duše v očistci), 11.00h Bernartice (za rodiče Františka a Annu Brázdovi, rodiče Tomanovi a celou živou rodinu).
    V neděli 5. 8. je sbírka na charitu.
    V neděli 12. 8. je pravidelná sbírka na opravu fary.

    29. července 2012 - 17. neděle v mezidobí
    Neděle 29. července - 17. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko (poutní mše ke Sv. Anně, za Alžbětu a Karla Sádlovi, Annu Sádlovou, syna Františka a celou rodinu a duše v očistci), 11.00h Bernartice (za Jiřinu a Jaroslava Zemanovi).
    Úterý 31. července - památka sv. Ignáce ze Loyoly, kněze.
    Středa 1. srpna - památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve - mše sv. v Bernarticích bude od 17.00h.
    Čtvrtek 2. srpna - mše sv. od 17.30h v Křižanově za farníky.
    Pátek 3. srpna - mše sv. v Bernarticích od 17.00h, je první pátek v měsíci srpnu, před mší sv. možnost přijmout svátost smíření, na závěr mše sv. bude svátostné požehnání..
    Sobota 4. srpna - památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze - poutní mše sv. v Křižanově od 17.00h (kaple sv. Anny).
    Neděle 5. srpna - 18. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Antonína Brčáka, rodiče a sestru), 11.00h Bernartice.

    22. července 2012 - 16. neděle v mezidobí
    Neděle 22. července - 16. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko, 11.00h Bernartice (za Marii a Josefa Jarošovi, rodinu Jarošovu a Naušovu a Františka Dvořáka).
    Středa 25. července - mše sv. v Bernarticích bude od 17.h.
    Pátek 27. července - mše sv. v Bernarticích od 17.00h.
    Sobota 28. července - svěcení kříže na starém hřbitově u Veselíčka (mezi Veselíčkem a Jestřebicí), součástí bude krátká přednáška o historii hřbitova.
    Neděle 29. července - 17. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko (poutní mše ke Sv. Anně), 11.00h Bernartice.

    15. července 2012 - 15. neděle v mezidobí
    Neděle 15. července - 15. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko (za † Marii Hudcovou, jejího manžela, dceru Marii a celé přátelstvo), 11.00h kaple sv. Rozálie (za Marii a Josefa Veselých, jejich dceru Jindřišku, jejich rodiče a sourozence). Tuto neděli je v bernartické farnosti pouze poutní mše u sv. Rozálie (kde? - viz mapa), v kostele sv. Martina tento den žádná mše sv. nebude!
    Středa 18. července - mše sv. v Bernarticích bude od 17.h za manžele Kellnerovi, Antonína Hajného a prosbu a ochranu při studiu.
    Pátek 20. července - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za Jana Bitku a živou a zemřelou rodinu.
    Neděle 22. července - 16. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko, 11.00h Bernartice (za Marii a Josefa Jarošovi, rodinu Jarošovu a Naušovu a Františka Dvořáka).
    V neděli 8. 7. byla pravidelná sbírka na opravu fary, vybralo se 2408,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
    8. července 2012 - 14. neděle v mezidobí
Neděle 8. července - 14. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Mons. Jaromíra Korejse), 11.00h Bernartice (za Václava Stejskala, jeho rodiče a rodiče Pytelkovy), 14.00h Křenovice - poutní mše sv.
Středa 11. července - svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy, mše sv. v Bernarticích bude od 17.h za Marka Huspaninu a živou rodinu.
Čtvrtek 12. července - mše sv. od 17.30h v Křižanově za farníky.
Pátek 13. července - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za Františka a Barboru Dvořákovi a celý rod.
V sobotu 14. 7. bude v kostele sv. Martina v Bernarticích koncert od 17.00 h.
Neděle 15. července - 15. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko (za † Marii Hudcovou, jejího manžela, dceru Marii a celé přátelstvo), 11.00h kaple sv. Rozálie (za Marii a Josefa Veselých, jejich dceru Jindřišku, jejich rodiče a sourozence). Tuto neděli bude v bernartické farnosti pouze poutní mše u sv. Rozálie (kde? - viz mapa), v kostele sv. Martina tento den žádná mše sv. nebude!
V neděli 8. 7. byla pravidelná sbírka na opravu fary.

    1. července 2012 - 13. neděle v mezidobí
    Neděle 1. července - 13. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko (za rodinu Buriánkovu, Schaferovu, Havlenovu a živý a † rod), 11.00h Bernartice (za rodinu Bartůňkovu a přátelstvo).
    Úterý - svátek sv. Tomáše, apoštola.
    Středa 4. července - památka sv. Prokopa, mše sv. v Bernarticích bude od 17.h za rodiče Navrátilovy a duše v očistci.
    Čtvrtek 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše sv. od 9.30h ve Veselíčku (za Cyrila a Blaženu Polodnovy a pana Otto Lhotu a rodinu) a od 11.00h v Bernarticích (za rodinu Stejskalových a Hladkých).
    Pátek 6. července - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za † JUC Jana Šandu.
    V pátek 6. 7. od 18:30 bude v Bernarticích v kostele koncert duchovní hudby věnovaný místnímu rodáku JUC Janu Šandovi.
    V sobotu 7. 7. od 19:00 bude na faře v Bernarticích pravidelná příprava na svátost biřmování.
    Neděle 8. července - 14. neděle v mezidobí, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Mons. Jaromíra Korejse), 11.00h Bernartice (za Václava Stejskala, jeho rodiče a rodiče Pytelkovy).
    V neděli 8. 7. bude pravidelná sbírka na opravu fary.
    V neděli 8. 7. bude od 14:00 poutní mše sv. v Křenovicích, všichni jste zváni.

    24. června 2012 - 12. neděle v mezidobí
    Slavnost Narození Sv. Jana Křtitele
    Neděle 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za celou rodinu Škochovu), 11.00h Bernartice (za † Jana Zemana, jejich rodiče, sourozence a celou živou rodinu).
    Středa 27. června - mše sv. v Bernarticích bude od 17.h .
    Čtvrtek 28. června - památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Mše sv. od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    Pátek 29. června - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Mše sv. od 17.00h v Bernarticích.
    Neděle 1. července - 13. neděle v mezidobí: mše sv. od 8:00h Chrášťany, 9:30h Veselíčko, 11.00h Bernartice.
    Děkuji všem za pomoc při brigádách. P. Pius
    17. června 2012 - 11. neděle v mezidobí

    Neděle 17. června - 11. neděle v mezidobí: mše sv. od 9.30h Veselíčko (za Zdeňku Fialovou a její rodinu), 11.00h Bernartice (za Josefa Stropnického, jeho rodiče a syna).
    Úterý 19. června - památka sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa.
    Středa 20. června - mše sv. v Bernarticích bude v 17.h (za Vavřina Vrubku, manželku, syna a živou a † rodinu).
    Čtvrtek 21. června - památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Mše sv. od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    Pátek 22. června - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za Severina Máchu, manželku, rodiče a sourozence.
    Neděle 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za celou rodinu Škochovu), 11.00h Bernartice (za † Jana Zemana, jejich rodiče, sourozence a celou živou rodinu).
    Děkuji všem za pomoc při brigádách. P. Pius
    V tomto týdnu bude brigáda v pondělí a ve čtvrtek.

    10. června 2012 - slavnost Těla a krve Páně
    Neděle 10. června - slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo), mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Antonína Pecholta, rodiče, sourozence a duše v očistci Bernartice), 11.00h Bernartice (za Annu a Karla Černých a jejich syna Karla).  Začíná 10. týden liturgického mezidobí.
    Pondělí 11. června - památka sv. Barnabáše, apoštola.
    Středa 13. června - památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Mše sv. v Bernarticích bude v 17.h (za Josefa Machače a duše v očistci).
    Čtvrtek 14. června - mše sv. od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    Pátek 15. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv. od 17.00h v Bernarticích za Josefa Hesouna.
    Sobota 16. června - památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie - mše sv. v Chrášťanech od 15.30h.
    Neděle 17. června - 11. neděle v mezidobí: mše sv. od 9.30h Veselíčko (za Zdeňku Fialovou a její rodinu), 11.00h Bernartice (za Josefa Stropnického, jeho rodiče a syna).
P. Pius děkuje všem za pomoc při brigádách.
    V pátek 15.6. bude koncert Filharmonie mladých Praha, začátek je v 19.30h.

    3. června 2012 - slavnost Nejsvětější Trojice
    Neděle 3. června - slavnost Nejsvětější Trojice: mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za celou rodinu Soldátu a Hánovu), 11.00h Bernartice (za Marii Cimbulkovou, manžela Josefa, jejich rodiče a celý živý a † rod a duše v očistci).
    Úterý 5. června - památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
    Středa 6. června - památka sv. Norberta, biskupa a zakladatele našeho řádu. Mše sv. v Bernarticích bude v 17.h (na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar víry a další Boží ochranu pro rodinu Knaplovu).
    Čtvrtek 7. června - mše sv. v 15.30h v Chrášťanech a od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    Pátek 8. června - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za Josefa Kučeru, jeho rodiče, rodiče Koblížkovi, rodinu Špirákusovu a Zdeňka Růžičku). Od 18.00h budou potom na faře HOVORY O VÍŘE.
    Neděle 10. června - slavnost Těla a krve Páně, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Antonína Pecholta, rodiče, sourozence a duše v očistci Bernartice), 11.00h Bernartice (za Annu a Karla Černých a jejich syna Karla).
    Tento týden bude na faře brigáda v pondělí, čtvrtek a pátek, začátek je vždy od 9:00 hod.

    27. května 2012 - slavnost Seslání Ducha Svatého
    Neděle 27.5. - slavnost Seslání Ducha svatého, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (na dobrý úmysl), 11.00h Bernartice. Dnes je také od 14.00h poutní mše sv. v Podolí.
    Středa 30. května - památka sv. Zdislavy, v Bernarticích bude mše sv. v 17.h.
    Čtvrtek 31. května - svátek Navštívení Panny Marie.
    Pátek 1. června - památka sv. Justina, mučedníka, mše sv. od 17.00h v Bernarticích. Je to první pátek v měsíci, před mší sv. příležitost k pravidelné zpovědi, na závěr mše sv. bude svátostné požehnání.
    Sobota 2. června - od 19:00 hod příprava na biřmování v Bernarticích na faře.
    Neděle 3. června - slavnost Nejsvětější Trojice: mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za celou rodinu Soldátu a Hánovu), 11.00h Bernartice.
    V neděli 20. 5. byla pravidelná sbírka na opravu fary, vybralo se 3525 Kč. Pán Bůh zaplať.
    Celý měsíc květen budou májové pobožnosti - v Bernarticích v kostele středy a pátky na závěr mše sv. a o nedělích v kapli sv. Rozálie od 17:00 hod.
    20. května 2012 - slavnost Nanebevstoupení Páně
    Neděle 20. května - slavnost Nanebevstoupení Páně: mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za Anežku a Stanislava Brčákovi, dceru Annu a syna Antonína), 11.00h Bernartice (rodiče Františka a Annu Brázdovi a rodiče Tomanovi).
    Středa 23. května - vyjímečně NEBUDE v Bernarticích mše sv.
    Čtvrtek 24. května - mše sv. v Chrášťanech od 15.30h a v Křižanově od 17.30h za farníky.
    Pátek 25. května - mše sv. od 17.00h v Bernarticích.
    Sobota 26. května - památka sv. Filipa Neriho.
    Neděle 27.5. - slavnost Seslání Ducha svatého, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (na dobrý úmysl), 11.00h Bernartice.
    Celý měsíc květen budou májové pobožnosti - v Bernarticích v kostele středy a pátky na závěr mše sv. a o nedělích v kapli sv. Rozálie od 17:00 hod.
    13. května 2012 - 6. neděle velikonoční
   
Neděle 13.5. - 6. neděle velikonoční, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Stanislava Daňhu), 11.00h Bernartice (za Karla Černého a jeho rodiče).
    Pondělí 14.5. - svátek sv. Matěje, apoštola.
    Úterý 15.5. - 15. výročí otevření domova sv. Alžběty ve Veselíčku, mše sv. na začátek tam bude v 10:00 hod.
    Středa 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, mše sv. v Bernarticích od 17.00h (za Jana Urubka a manželku).
    Čtvrtek 17. května - mše sv. v Křižanově od 17.30h za farníky. Tento den též začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
    Pátek 18. května - mše sv. od 17.00h v Bernarticích.
    Neděle 20. května - slavnost Nanebevstoupení Páně: mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za Anežku a Stanislava Brčákovi, dceru Annu a syna Antonína), 11.00h Bernartice (rodiče Františka a Annu Brázdovi a rodiče Tomanovi).
    Celý měsíc květen budou májové pobožnosti - v Bernarticích v kostele středy a pátky na závěr mše sv. a o nedělích v kapli sv. Rozálie od 17:00 hod.
    Příští neděle je třetí v měsíci, bude pravidelná sbírka na opravu fary.
    6. května 2012 - 5. neděle velikonoční
    Neděle 6. května - 5. neděle velikonoční: mše sv. v 8.00h v Bernarticích (pozor! na změnu - z důvodu poutě ve Slabčicích se časy přesouvají), od 9.30h Veselíčko (za Jindřicha Pláničku, jeho rodiče, sestru a rodiče Řežábkovi, za Josefa Kodada, rodiče Kodadovi, rodiče Pitelkovi a ostatní † příbuzné), 11.00h Slabčice - poutní mše.
    Celý měsíc květen budou májové pobožnosti - o nedělích u sv. Rozálie od 17.00h - začínáme dnes. Ve všední dny budou na závěr mše svaté.
    Středa 9. května - mše sv. v Bernarticích od 17.00h.
    Čtvrtek 10. května - mše sv. v Křižanově od 17.30h za farníky.
    Pátek 11. května - mše sv. od 17.00h v Bernarticích. Od 18:00 hod budou též v Bernarticích na faře HOVORY O VÍŘE (bude 2. pátek v měsíci).
    Neděle 13.5. - 6. neděle velikonoční, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Stanislava Daňhu), 11.00h Bernartice.
    29. dubna 2012 - 4. neděle velikonoční

    Neděle 29.4. - 4. neděle velikonoční, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za † pana Hudce, jeho manželku a celé přátelstvo), 11.00h Bernartice (za Marii a Josefa Jarošovy, rodinu Jarošovu a Naušovu a Františka Dvořáka).
    Středa 2. května - památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve - mše sv. v Bernarticích od 17.00h.
    Čtvrtek 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů - mše sv. v Křižanově od 17.30h za farníky.
    Pátek 4. května - mše sv. od 17.00h v Bernarticích.
    V tomto týdnu máme první pátek v měsíci, od půl páté bude možnost ke svátosti smíření a na závěr mše sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
    Neděle 6. května - 5. neděle velikonoční: mše sv. v 8.00h v Bernarticích (pozor! na změnu - z důvodu poutě ve Slabčicích se časy přesouvají), od 9.30h Veselíčko (za Jindřicha Pláničku, jeho rodiče, sestru a rodiče Řežábkovi), 11.00h Slabčice - poutní mše.
    Velký dík patří všem, kteří přišli v uplynulých 14 dnech na brigádu, i těm kteří nám tak skvěle vařili.

    22. dubna 2012 - 3. neděle velikonoční
    Neděle 22. dubna - 3. neděle velikonoční: mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za  celou rodinu Škochovu), 11.00h Bernartice (za Václava Malého, jeho rodiče a rodiče Soldátovi).
    Pondělí 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
    Středa 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty - mše sv. v Bernarticích od 17.00h.
    Čtvrtek 26. dubna -  mše sv. v Křižanově od 17.30h za farníky.
    Pátek 27. dubna - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za Jaroslava Vondráška a syna Jaroslava, za rodiče Blažkovy, syna Václava a Františka.
    Neděle 29.4. - 4. neděle velikonoční, mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za † pana Hudce, jeho manželku a celé přátelstvo), 11.00h Bernartice (za Marii a Josefa Jarošovi, rodinu Jarošovu a Naušovu a Františka Dvořáka).
    Minulou neděli byla sbírka na opravu fary, vybralo se 2503 Kč, Pán Bůh zaplať všem dárcům.
    Tento týden bude opět brigáda na faře, středa od 8:00, pátek a sobota od 9:00.
    15. dubna 2012 - 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
    Neděle 15.4. - 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství), mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Emílii a Josefa Průšovi), 11.00h Bernartice.
    Středa 18. dubna - mše sv. v Bernarticích od 17.00h.
    Čtvrtek 19. dubna -  výročí zvolení papeže Benedikta XVI. - mše sv. v Křižanově od 17.30h za farníky.
    Pátek 20. dubna - mše sv. od 17.00h v Bernarticích za Jaroslavu Máchovou.
    Neděle 22. dubna - 3. neděle velikonoční: mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za  celou rodinu Škochovu), 11.00h Bernartice (za Václava Malého, jeho rodiče a rodiče Soldátovi).

    8. dubna 2012 - Zmrtvýchvstání Páně
    Neděle 8. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně: mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za  Zdeňku a Josefa Průšovi), 11.00h Bernartice (za Luboše Hořejšího a Marii a Jana Matouškovi). Začíná Velikonoční oktáv.
    Pondělí 9. dubna - mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku. Po mši sv. ve Veselíčku bude společné agapé, na které jste všichni srdečně zváni (mše sv. v Bernarticích nebude).
    Čtvrtek 12. dubna -  mše sv. v Křižanově od 17.30h za farníky.
    Pátek 13. dubna - mše sv. od 17.00h v Bernarticích. Od 18.00h budou pak na faře pravidelné hovory o víře - tentokrát bude prezentace poutě do Izraele.
    Sobota 14. dubna - setkání biřmovanců na faře v Bernarticích - od 19.00h.
    Neděle 15.4. - 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství), mše sv. od 8:00h Slabčice, v 9:30h Veselíčko (za Emílii a Josefa Průšovi), 11.00h Bernartice.
    1. dubna 2012 - Květná neděle

    Neděle 1. dubna - Květná neděle: mše sv. 08:00h Slabčice, mše sv. 9:30h Veselíčko (Františka Bečku, jeho manželku, rodinu Bouškovu, syna Jaroslava, rodinu Buzkovu a Jarošovu a celé přátelstvo), 11.00h Bernartice (za Františka Blažka, jeho rodiče a bratra Václava). Začíná Svatý týden.
    Středa 4. dubna - mše sv. od 15.30h v Chrášťanech a od 17.00h v Bernarticích (za rodinu Wittmanovu a Maškovu).
    Čtvrtek 5. dubna - Zelený čtvrtek - mše sv. v Křižanově NEBUDE, namísto toho bude od 17.00h v Bernarticích (za farníky).
    Pátek 6. dubna - Velký pátek - mše sv. od 17.00h v Bernarticích. Je to den PŘÍSNÉHO POSTU!
    Sobota 7. dubna - Bílá sobota - vigilie od 20.00h v Bernarticích.
    Neděle 8.4. - slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h Veselíčko (za  Zdeňku a Josefa Průšovi), 11.00h Bernartice (za Luboše Hořejšího a Marii a Jana Matouškovi).

    25. března 2012 - 5. neděle postní
Neděle 25.3. = 5. neděle postní, mše sv. 9:30h Veselíčko (za Josefa a Marii Kubíčkovi, syna Jaroslava, snachu Evu, celý živý a † rod a na dobrý úmysl), mše sv. 11:00h Bernartice (za Josefa Cimbulku, manželku Marii, jejich rodiče, celý živý a † rod a duše v očistci).
Pondělí 26. března - slavnost Zvěstování Páně - mše sv. v Bernarticích nebude.
Středa 28. března - mše sv. od 16.00h v Bernarticích.
Čtvrtek 29. března - mše sv. od 17.30h v Křižanově.
Pátek 30. března - mše sv. od 16.00h v Bernarticích.
Sobota 24. března - mše sv. od 15.30h v Chrášťanech.
Neděle 25. března - Květná neděle: mše sv. 08:00h Slabčice, mše sv. 9:30h Veselíčko (Františka Bečku, jeho manželku, rodinu Bouškovu, syna Jaroslava, rodinu Buzkovu a Jarošovu a celé přátelstvo). Tuto neděli je pravidelná sbírka na opravu fary.
V neděli 18. 3. 2012 se vybralo 3.438,- Kč. Všem dárcům velký dík.

    18. března 2012 - 4. neděle postní
    Neděle 18.3. = 4. neděle postní, mše sv. 08:00h Slabčice, mše sv. 9:30h Veselíčko (za Antonína Fojta, jeho rodiče a duše v očistci), mše sv. 11:00h Bernartice (za Františka a Jiřinu Blažkovi, jejich rodiče a sourozence). Tuto neděli je pravidelná sbírka na opravu fary.
    Pondělí 19. března - slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie - mše sv. od 16.00h v Bernarticích.
    Středa 21. března - mše sv. od 16.00h v Bernarticích.
    Čtvrtek 22. března - mše sv. od 17.30h v Křižanově.
    Pátek 23. března - mše sv. od 16.00h v Bernarticích za Marii Máchovou, manžela, rodiče a sourozence.
    Sobota 24. března - mše sv. od 15.30h v Chrášťanech.  
    Neděle 25. března - 5. neděle postní, mše sv. 9:30h Veselíčko (za Josefa a Marii Kubíčkovi, syna Jaroslava, snachu Evu, celý živý a † rod a na dobrý úmysl), mše sv. 11:00 Bernartice (za Josefa Cimbulku, manželku Marii, jejich rodiče, celý živý a † rod a duše v očistci).

    11. března 2012 - 3. neděle postní
    Neděle 11. března - 3. neděle postní, mše sv. 08:00 Chrášťany, mše sv. 9:30 Veselíčko, mše sv. 11:00 Bernartice.
    Příští neděle 18.3. = 4. neděle postní, mše sv. 08:00 Slabčice, mše sv. 9:30 Veselíčko, mše sv. 11:00 Bernartice.
    4. března 2012 - 2. neděle postní
    ---------------------------------------
    26. února 2012 - 1. neděle postní
    Neděle 26.2. - 1. neděle postní, mše sv. 08:00 Chrášťany, mše sv. 9:30 Veselíčko za Karla a Annu Brčákovy, jejich rodiče a sourozence, mše sv. 11:00 Bernartice za Annu a Jindřicha Kotrbovy, jejich syna Vladimíra a snachu Marii.
    Ve všední dny se tento týden mše svaté NEKONAJÍ !
    Neděle 4.3. = 2. neděle postní, mše sv. 08:00 Slabčice, mše sv. 9:30 Veselíčko  (za Kamila Krejčího), mše sv. 11:00 Bernartice za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovi, jejich rodiče a sourozence.
    19. února 2012 - 7. neděle v mezidobí
    Neděle 19.2. - 7. neděle v mezidobí, mše sv. 08:00 Slabčice, mše sv. 9:30 Veselíčko za Karla a Annu Brčákovy, jejich rodiče a sourozence, mše sv. 11:00 Bernartice za rodinu Wittmanovu, Maškovu a Holzäpfelovu.
    Středa 22.2.  - Popeleční středa mše sv. 16:00 Bernartice za † rodiče a duše v očistci, mše sv. 17:30 Křižanov – za farníky.
    Pátek 24.2. mše sv. 16:00 Bernartice
    Neděle 26.2. - 1. neděle postní, mše sv. 08:00 Chrášťany, mše sv. 9:30 Veselíčko mše sv. 11:00 Bernartice Za Annu a Jindřicha Kotrbovy, jejich syna Vladimíra a snachu Marii.
    Popeleční středa je den přísného postu od masa a půst odříkání v jídle. Při mši sv. se bude žehnat popel a udělovat popelec.
    12. února 2012 - 6. neděle v mezidobí

    Neděle 12.2. - 6. neděle v mezidobí, mše sv. 09:30 Veselíčko za Karla Sádla, mše sv. 11:00 Bernartice za Františka Nováka
    Středa 15.2. mše sv. 16:00 Bernartice
    Čtvrtek 16.2. mše sv. 17:30 Křižanov – za farníky
    Pátek 17.2. mše sv. 16:00 Bernartice
    Neděle 19.2. - 7. neděle v mezidobí, mše sv. 08:00 Slabčice, mše sv. 9:30 Veselíčko za Karla a Annu Brčákovy, jejich rodiče a sourozence, mše sv. 11:00 Bernartice za rodinu Wittmanovu, Maškovu a Holzäpfelovu
    V neděli 12. 2. se bude při mších sv. udělovat hromadně svátost pomazání nemocných. Prosím všechny, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se dopředu v sakristii nahlásili, a připomínám, že je důležité, aby příjemce svátosti pomazání nemocných vykonal nedříve svatou zpověď.

    5. února 2012 - 5. neděle v mezidobí
    --------------------------------------------
    29. ledna 2012 - 4. neděle v mezidobí
    Dnes je 3. neděle v mezidobí. Mše sv. budou v 8:00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
    Ve středu 1. února bude v Bernarticích mše sv. v obvyklých 16.00h.
    Ve čtvrtek 2. února bude svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Jelikož se jedná o významný svátek, tak BUDE v Bernarticích od 16.00h mše sv.
    V pátek 3. ledna je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a bude udělováno svatoblažejské požehnání. Mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h. Po mši jste srdečně zváni k přátelskému posezení na faře.
    Příští neděle, 5. února, je 5. v mezidobí. Mše sv. budou v 8:00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.

    22. ledna 2012 - 3. neděle v mezidobí
    Dnes je 3. neděle v mezidobí. Mše sv. budou v 8:00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Dvořákovu a duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích (za Jaroslava a Jiřího Blažka, jejich rodiče, za Albínu a Antonína Strakovi).
    V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
    Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, v Bernarticích mše sv. mimořádně NEBUDE!
    Ve čtvrtek 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, v Křižanově mše sv. mimořádně NEBUDE!
    V pátek 27. ledna v Bernarticích mše sv. ani náboženství pro děti mimořádně NEBUDE!
    Příští neděle, 29. ledna, je 4. v mezidobí. Mše sv. budou v 8:00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Ani ve zbývajících dnech nezapomínejme ve svých modlitbách na tuto potřebu myslet.

    15. ledna 2012 - 2. neděle v mezidobí
    Dnes je 2. neděle v mezidobí. Mše sv. budou v 8:00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Petra Kubištu, jeho rodinu a duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích (za Jiřího Kotrbu, jeho rodiče a rodiče Pancovi).
    V úterý 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
    Ve středu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a v Bernarticích mše sv. mimořádně NEBUDE!
    Ve čtvrtek 19. ledna v Křižanově mše sv. mimořádně NEBUDE!
    V pátek 20. ledna v Bernarticích mše sv. ani náboženství pro děti mimořádně NEBUDE!
    V sobotu 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
    Příští neděle, 22. ledna, je 3. v mezidobí. Mše sv. budou v 8:00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Dvořákovu a duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích (za Jaroslava a Jiřího Blažka, jejich rodiče, za Albínu a Antonína Strakovi).
    Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden nezapomínejme ve svých modlitbách na tuto potřebu myslet.

     8. ledna 2012 - svátek Křtu Páně
    Dnes je svátek Křtu Páně a končí doba vánoční. Mše sv. budou v 8:00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Řezáčovu, Kohoutovu a celý živý i  † rod) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovi a jejich rodiče).
    Ve středu 11. ledna bude mše sv. v Bernarticích v obvyklých 16.00h.
    Ve čtvrtek 12. ledna bude mše sv. od 17:30h v Křižanově za farníky.
    V pátek 13. ledna bude mše sv. v Bernarticích v obvyklých 16.00h. Přede mší sv. bude v Bernarticích na faře od 14.30h náboženství pro děti. Po mši sv. od 17.00h budou na faře obvyklé hovory o víře - všichni jste srdečně zváni!
    V sobotu 14. ledna od 18:00 hod bude v klášteře v Milevsku setkání všech poutníků do Svaté Země (zváni jsou i ti, kdo se ještě nerozhodli, ale informace o této pouti by je zajímaly).
    Příští neděle, 15. ledna, je 2. v mezidobí. Mše sv. budou v 8:00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Petra Kubištu, jeho rodinu a duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích (za Jiřího Kotrbu, jeho rodiče a rodiče Pancovi).
    Připomínám, že na pouť do Izraele 2012 je potřeba se přihlásit co nejdřív.
    V neděli 15. 1. bude pravidelná sbírka na opravu fary.
    1. ledna 2012 - Slavnost Matky Boží Panny Marie
    Dnes je zasvěcený svátek a mše sv. jsou v 8:00h v Chrášťanech, v 9:30h ve Veselíčku (za Karla a Annu Brčákovi, jejich rodiče a sourozence) a od 11:00h v Bernarticích.
    V pondělí 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
    Ve středu 4. ledna bude mše sv. v Bernarticích v obvyklých 16.00h.
    Ve čtvrtek 5. ledna bude mše sv. v 15.30h v Chrášťanech a od 17:30h v Křižanově za farníky.
    V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. V Chrášťanech bude od 15.30h bohoslužba slova a mše sv. bude v Bernarticích v obvyklých 16:00h. Přede mší sv. bude v Bernarticích na faře od 14.30h náboženství pro děti.
    Příští neděli, 8. ledna, je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční. Mše sv. budou v 8:00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Řezáčovu, Kohoutovu a celý živý i  † rod) a od 11.00h v Bernarticích.
    Připomínám, že na pouť do Izraele 2012 je potřeba se přihlásit co nejdřív.
    V pátek 6.1 se bude světit tříkrálová voda, křída, kadidlo a zlaté předměty, které si přinesete.