25. prosince 2011 - Slavnost Narození Páně
    Dnes je zasvěcený svátek a mše sv. byly v 8:00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Brčákovu, Ježkovu a Švejdovu) a od 11.00h v Bernarticích (za rodinu Blažkovu, Andělovu a Stropnických).
    V pondělí 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. budou od 8:00h v Chrášťanech, v 9:30h ve Veselíčku a od 11:00h v Bernarticích.
    V úterý 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
    Ve středu 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše sv. dnes mimořádně v Bernarticích NEBUDE!
    Ve čtvrtek 29. prosince bude mše sv. od 17:30h v Křižanově za farníky.
    V pátek 30. prosince je svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. bude v Bernarticích v obvyklých 16:00h a bude při ní možné obnovit manželské sliby.
    V sobotu 31. prosince bude v Bernarticích od 15:00h mše sv. na poděkování za uplynulý rok.
    Příští neděli, 1. ledna, je slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek. Mše sv. budou od 8:00h v Chrášťanech, v 9:30h ve Veselíčku (za Karla a Annu Brčákovi, jejich rodiče a sourozence) a od 11:00h v Bernarticích.
    Připomínám, že na pouť do Izraele 2012 je potřeba se přihlásit co nejdřív.
    V neděli 18. 12. byla sbírka na opravu fary, vybralo se 3835 Kč. Pán Bůh zaplať.

    18. prosince 2011 - 4. neděle adventní
    Mše sv. dnes byly v 9.30h ve Veselíčku (za Františka Bečku a jeho manželku, za rodinu Bouškovu, Souhradovu a Syna Jaroslava, za rodinu Buzkovu a Jarošovu a celé přátelství) a od 11.00h v Bernarticích.
    Ve středu 21. prosince bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích a v 17:30h v Křižanově.
    Ve čtvrtek 22. prosince je Výročí posvěcení katedrály.
    V pátek 23. prosince NEBUDE mše sv. v Bernarticích ani náboženství pro děti. Od 16:00h bude v kostele v Bernarticích předvánoční koncert dětského sboru žáků ZŠ.
    V sobotu 24. prosince na Štědrý večer budou mše sv. od 21:00h v Chrášťanech, od 22:30h ve Veselíčku a ve 24:00h v Bernarticích.
    Pořad ostatních mší sv. v oktávu Narození Páně je na přehledu ve vývěsce.
    Připomínám, že na pouť do Izraele 2012 je potřeba se přihlásit co nejdřív.
    V neděli 18. 12. byla sbírka na opravu fary.

    11. prosince 2011 - 3. neděle adventní
    Mše sv. dnes byly 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Marii a Karla Márovi a Zdeňka Máru) a od 11.00h v Bernarticích.
    Úterý 13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice.
    Středa 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích.
    Čtvrtek 15.12. mše sv. bude v 17.30h v Křižanově za farníky.
    V pátek 16. prosince bude od 16.00h mše sv. v Bernarticích. Od 14:30h bude jako obvykle na faře náboženství pro děti.
    17.12. Sobota před Štědrým dnem. Mše sv. bude od 15:30 v Chrášťanech.
    Příští neděle 18. prosince je 4. adventní a mše sv. budou 9.30h ve Veselíčku za Františka Bečku a jeho manželku, za rodinu Bouškovu, Souhradovu a Syna Jaroslava, za rodinu Buzkovu a Jarošovu a celé přátelství, od 11.00h v Bernarticích.
    Připomínám, že na pouť do Izraele 2012 je potřeba se přihlásit co nejdřív.
    V sobotu 17. 12. bude v Chrašťanech od 15:00 hod. předvánoční zpovídání a po něm mše sv..
    Příští neděli 18. 12. bude sbírka na opravu fary.

    4. prosince 2011 - 2. neděle adventní
    Mše sv. dnes byly od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Emílii Daňhovou, jejího manžela, patera Aloise Daňhu, Stannislava Daňhu a Jaroslava Pomahače) a v 11.00h v Bernarticích (za Marii Bendovou, jejího manžela a celý rod).
    V úterý 6. prosince je slavnost sv. Mikuláše, biskupa a hlavního patrona diecéze.
    Ve středu 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích.
    Ve čtvrtek 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše sv. budou v 15.30h v Chrášťanech a od 17.30h v Křižanově za farníky.
    V pátek 9. prosince bude od 16.00h mše sv. v Bernarticích. Od 14:30h bude jako obvykle na faře náboženství pro děti. Po mši sv. od 17.00h bude na faře setkání "Hovory o víře", všichni jste zváni.
    V sobotu 10. prosince bude v Chrášťanech při mši sv. žehnání nových varhan, začátek je ve 14:30 hod.
    Příští neděle 11. prosince je 3. adventní a mše sv. budou 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Marii a Karla Márovi a Zdeňka Máru) a od 11.00h v Bernarticích.
    Připomínám, že na pouť do Izraele 2012 je potřeba se přihlásit co nejdřív, podrobnější informace o pouti jsou zde na plakátku.

    27. listopadu 2011 - 1. neděle adventní
    Mše sv. dnes byly od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku za manžele Andrlovy a od 11.00h v Bernarticích.
    Ve středu 30. listopadu je svátek svatého Ondřeje, apoštola, v Bernarticích bude mše sv. od 16.00h za Bedřicha Ťupu.
    Ve čtvrtek 1. prosince bude mše sv. od 17.30h v Křižanově za farníky.
    V pátek 2. prosince bude od 16.00h mše sv. v Bernarticích za Marii a Kristýnu Máchovi. Je to první pátek v měsíci a od 15:30h bude možno přistoupit ke svátosti smíření. Od 14:30h bude jako obvykle na faře náboženství pro děti.
    Příští neděle 4. prosince je 2. adventní a mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Emílii Daňhovou, jejího manžela, patera Aloise Daňhu, Stannislava Daňhu a Jaroslava Pomahače) a v 11.00h v Bernarticích (za Marii Bendovou, jejího manžela a celý rod).
    V neděli 20. 11. byla v Bernarticích pravidelná sbírka na opravu fary, vybralo se 2852 Kč. Pán Bůh
zaplať.
    Pravidelné „HOVORY O VÍŘE“ budou probíhat každý druhý pátek v měsíci od 17:00 hod. na faře v Bernarticích. Všichni jste zváni. Příští setkání bude 9. 12. 2011.

    20. listopadu 2011 - Slavnost Ježíše Krista Krále
    Mše sv. byly od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku za Josefa a Zdeňku Průšovy a od 11.00h v Bernarticích.
    V pondělí 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
    V úterý 22. listopadu si připomeneme sv. Cecílii, pannu a mučednici.
    Ve středu 23. listopadu bude památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka, v Bernarticích mše sv. od 16.00h.
    Ve čtvrtek 24. listopadu je památka svatých Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků. Mše sv. bude od 15.30h v Chrášťanech a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 25. listopadu bude od 16.00h mše sv. v Bernarticích.
    Příští neděle 27. listopadu je 1. adventní a zahájení nového liturgického roku. Mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku za manžele Andrlovy.
    Velký dík Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu vikariátní konference.
    Pravidelné „HOVORY O VÍŘE“ budou probíhat každý druhý pátek od 17:00 hod. na faře v Bernarticích. Všichni jste zváni. Příští setkání bude 9. 12. 2011.
    V neděli 27. 11. budou na počátku všech mší sv. požehnány adventní věnce.

    13. listopadu 2011 - ( 33. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 13. listopadu, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za P. Františka Hlavína, rodiče, sourozence a Boží ochranu) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Malého, jeho rodiče a rodiče Soldátovy).
    V pondělí 14. listopadu bude v Bernarticích vikariátní konference, od 10.00h bude v kostele Sv. Martina koncelebrovaná mše svatá.
    V úterý 15. listopadu je památka sv. Alberta Velikého.
    Ve středu 16. listopadu bude v Bernarticích mše sv. od 16.00h.
    Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské. Mše sv. bude od 15.30h v Chrášťanech a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 18. listopadu se slaví Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla. Mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích. Přede mší sv. tentokrát náboženství pro děti NEBUDE. Po mši sv. jste srdečně zváni k přátelskému posezení na faře.
    Příští neděle 20. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    Jednou za dva týdny bude na faře v pátek po mši sv. setkání "Hovory o víře" - nejbližší připadá na 25.11.

    6. listopadu 2011 - ( 32. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 6. listopadu, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Josefa a Annu Hurtíkovy, dvoje rodiče, sourozence a celý rod) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovi, jejich rodiče a sourozence).
    Ve středu 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Mše sv. bude v bernartickém kostele od 16.00h za farníky.
    Ve čtvrtek 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Mše sv. bude od 15.30h v Chrášťanech a od 17.30h v Křižanově (v Bernarticích žádná mše sv. tento den ani další čtvrtky nebude, namísto toho tam budou mše svaté každou středu).
    V pátek 11. listopadu je slavnost sv. Martina, biskupa. Mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích za Martina Zemana, Martina Bendu a duše v očistci. Přede mší sv. bude od 15.30h náboženství pro děti. Po mši sv. jste srdečně zváni k přátelskému posezení na faře.
    V pátek 11. listopadu od 17.45h bude na faře první informační schůzka biřmovanců. Poté, od 18.00h, bude setkání všech, kteří si chtějí oživit zapomenuté znalosti z oblasti křesťanství a bible a poznávat nové.
    Příští neděle 13. listopadu je 33. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za P. Františka Hlavína, rodiče, sourozence a Boží ochranu) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Malého, jeho rodiče a rodiče Soldátovy).
    ODPUSTKY:
        Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky jen částečné.

    6. listopadu 2011 - ( 32. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 23. října, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích za manžele Řezáčovy, Podojilovy, jejich rodiče a prarodiče.
    V úterý 1. listopadu je slavnost Všech svatých. Mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h za farníky.
    Ve středu 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Od 15.00h bude na hřbitově v Bernarticích zádušní pobožnost. Mše sv. bude v bernartickém kostele od 16.00h, v Křižanově pak od 17.30h.
    Ve čtvrtek 3. listopadu bude mše sv. od 17.30h v Křižanově, v Bernarticích žádná mše sv. tento den ani další čtvrtky nebude, namísto toho tam budou mše svaté každou středu.
    V pátek 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích. Bude to první pátek v měsíci, od 15.30h je v kostele možnost svaté zpovědi. Náboženství pro děti tentokrát nebude!
    Příští neděle 6. listopadu je 32. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Josefa a Annu Hurtíkovy, dvoje rodiče, sourozence a celý rod) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovi, jejich rodiče a sourozence).
    Při sbírce na misie se v Bernarticích vybralo 2249 Kč a ve Veselíčku 2600 Kč. Pán Bůh zaplať všem
dárcům.
    11. listopadu v 18.00h začne příprava na svátost biřmování. Zájemci se hlaste u P. Pia do konce října!
    ODPUSTKY:
        Prvního a druhého listopadu je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
        Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky jen částečné.

    23. října 2011 - ( 30. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 23. října, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Kamila Krejčího) a od 11.00h v Bernarticích za Josefa Stropnického, jeho rodiče a syna.
    Ve čtvrtek 27. října bude mše sv. v Bernarticích jako obvykle od 16.00h za farníky, v Křižanově pak v 17.30h.
    V pátek 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích (zatím není intence určena) a po ní bude následovat posezení na faře. Přede mší sv. od 14.30h začíná na faře výuka náboženství pro děti.
    V sobotu 29. října od 13.00h bude úklid kostela, všichni pomocníci jsou vítáni.
    V neděli 30. října je změna času. Ve 3.00 hodiny  se posunou hodiny zpět na 2.00 hodinu. Tím končí letní čas.
    Příští neděle 30. října je 31. v mezidobí. Ve všech kostelích, kde není známo datum posvěcení, se bude slavit tento svátek - tedy i v Bernarticích v kostele sv. Martina. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích.
    Od listopadu začne příprava na svátost biřmování. Zájemci se hlaste u P. Pia do konce října!
    V měsíci říjnu jsme zvláště pozváni k modlitbě růžence..
    V neděli 16. října byla sbírka na opravu fary, vybralo se 3033 Kč. Pan Bůh zaplať všem.

    16. října 2011 - ( 29. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 16. října, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku za Ludmilu a Josefa Procházkovi, rodiče Koubkovi a Mrázkovi a celý živý a † rod, od 11.00h v     Bernarticích za Karla a Annu Černých, syna Karla a jejich rodiče.
    Pondělí 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
    Úterý 18. října je svátek sv. Lukáše evangelisty.
    Ve čtvrtek 20. října bude mše sv. v Bernarticích jako obvykle od 16.00h za farníky, v Křižanově pak v 17.30h.
    V pátek 21. října bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za Severina a Marii Máchovi a po ní bude následovat posezení na faře. Přede mší sv. od 14.30h začíná na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 23. října je 30. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Kamila Krejčího) a od 11.00h v Bernarticích za Josefa Stropnického, jeho rodiče a syna.
    V neděli 23. října bude sbírka na misie.
    Od listopadu začne příprava na svátost biřmování. Zájemci se hlaste u P. Pia do konce října!
    V měsíci říjnu jsme zvláště pozváni k modlitbě růžence..

    9. října 2011 - ( 28. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 9. října, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Buriánkovu, Havlenovu a Schaferovu) a od 11.00h v Bernarticích.
    Ve středu 12. října bude památka sv. Radima, biskupa a spolupracovníka sv. Vojtěcha.
    Ve čtvrtek 13. října bude mše sv. v Bernarticích jako obvykle od 16.00h za farníky, v Křižanově pak v 17.30h.
    V pátek 14. října bude mše sv. v Bernarticích opět jako obvykle od 16.00h a po ní bude následovat farní posezení na faře. Přede mší sv. od 14.30h začíná na faře výuka náboženství pro děti.
    V sobotu 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
    Příští neděle 16. října je 29. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    V neděli 16. října bude sbírka na opravu fary v Bernarticích.
    Od listopadu začne příprava na svátost biřmování. Zájemci se hlaste u P. Pia do konce října!
    V měsíci říjnu jsme zvláště pozváni k modlitbě růžence..

    2. října 2011 - ( 27. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 2. října, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Řezáčovu a Kohoutovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Růženu, Jiřího a Jitku Fořtovi, Marii a Karla Fořtovi, Marii a Františka Řezáčovi).
    V úterý 4. října bude památka sv. Františka z Assisi.
    Ve čtvrtek 6. října mše sv. v Bernarticích mimořádně NEBUDE!
    V pátek 7. října je památka Panny Marie Růžencové. Mše sv. ani obvyklé farní posezení v Bernarticích mimořádně NEBUDE!
    Příští neděle 9. října je 28. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Buriánkovu, Havlenovu a Schaferovu) a od 11.00h v Bernarticích.
    V říjnu začne na faře pravidelná výuka náboženství pro děti. V listopadu začne příprava na svátost biřmování. Zájemci se mohou hlásit u P. Pia.
    V měsíci říjnu jsme zvláště pozváni k modlitbě růžence..

    25. září 2011 - ( 26. neděle v mezidobí
    Tuto neděli, 25. září, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Josefa a Marii Kubíčkovi, syna Jaroslava, snachu Evu a celý živý a † rod a na dobrý úmysl) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Blechu, jeho rodiče, Boženu Maryškovou a její rodiče).
    V úterý 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
    Ve středu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Budou bohoslužby slova od 14.30h v Chrášťanech a od 15.30h v Bernarticích.
    Ve středu 28. září pak bude v Latinské škole kláštera od 16.h hostem zpěvačka Eva Henychová, další informace o akcích najdete na webu kláštera v sekci "Čím žijeme" (klikni zde).
    Ve čtvrtek 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Mše sv. v Bernarticích mimořádně NEBUDE!
    V pátek 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Mše sv. ani obvyklé farní posezení v Bernarticích mimořádně NEBUDE!
    V sobotu 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
    1. října se koná dětská diecézní pouť, tentokrát v Kájově. Všechny děti jsou vítány, nejlépe s doprovodem, podrobnosti viz
web biskupstvi.
    Příští neděle 2. října je 27. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Řezáčovu a Kohoutovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Růženu, Jiřího a Jitku Fořtovi, Marii a Karla Fořtovi, Marii a Františka Řezáčovi).
    V říjnu začne na faře pravidelná výuka náboženství pro děti. V listopadu začne příprava na svátost biřmování. Zájemci se mohou hlásit u P. Pia.
    Minulou neděli byla sbírka na opravu fary, vybralo se 4737 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

    18. září 2011 - ( 25. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 18. září, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Emílii a Josefa Havlovi) a od 11.00h v Bernarticích.
    V úterý 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků.
    Ve středu 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
    Ve čtvrtek 22. září bude mše sv. v Bernarticích od 16.00h a od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    V pátek 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, a mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h. Po mši bude obvyklé farní posezení, na které jste všichni srdečně zváni!
    V sobotu 24. září bude od 19.h v Milevsku v klášterní bazilice koncert duchovní hudby "Pocta sv. Václavu". Ve středu 28. září pak bude v Latinské škole kláštera od 16.h hostem zpěvačka Eva Henychová, další informace o akcích najdete na webu kláštera v sekci "Čím žijeme" (klikni zde).
    Příští neděle 25. září je 26. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Josefa a Marii Kubíčkovi, syna Jaroslava, snachu Evu a celý živý a † rod a na dobrý úmysl) a od 11.00h v Bernarticích.
    Od října začne na faře pravidelná výuka náboženství pro děti.
    1. října se koná dětská diecézní pouť, tentokrát v Kájově. Všechny děti jsou vítány, nejlépe s doprovodem, podrobnosti viz web biskupstvi.
    V listopadu začne příprava na svátost biřmování.

    11. září 2011 - ( 24. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 11. září, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    V úterý 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
    Ve středu 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
    Ve čtvrtek 15. září je památka Panny Marie Bolestné. Mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h a od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    V pátek 16. září je památka sv. Ludmily a mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h. Po mši bude obvyklé farní posezení, na které jste všichni srdečně zváni!
    Příští neděle 18. září je 25. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích. Je to třetí neděle v měsíci a sbírka bude určená na opravu fary.

    4. září 2011 - ( 23. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 4. září, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích (za Jiřího a Josefa Růžičkovi, rodinu Slámovou a Marii Dupákovou).
    Ve středu 7. září bude památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.
    Ve čtvrtek 8. září je svátek Narození Panny Marie. Mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h a od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    V pátek 9. září bude mše sv. v Bernarticích od 16.00h. Po mši bude obvyklé farní posezení, na které jste všichni srdečně zváni!
    Příští neděle 11. září je 24. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.

    28. srpna 2011 - ( 22. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 28. srpna, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Mannovu a Pecholtovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Jana a Marii Matouškovi a Luboše Hořejšího).
    V pondělí 29. srpna je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
    Ve čtvrtek 1. září bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích a od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    V pátek 2. září bude mše sv. v Bernarticích od 16.00h za nenarozeného Martínka a Aničku Šimečkovy. Je první pátek v měsíci - zpovídat se bude od 15.30h a na závěr mše sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti a svátostné požehnání. Po mši bude obvyklé farní posezení, na které jste všichni srdečně zváni!
    V sobotu 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
    Příští neděle 4. září je 23. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích (za Jiřího a Josefa Růžičkovy, rodinu Slámovou a Marii Dupákovou).
    Minulou neděli byla sbírka na opravu fary, vybralo se 3035 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

    21. srpna 2011 - ( 21. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 21. srpna, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za P. Emanuela Koláře a jeho rodiče) a od 11.00h v Bernarticích (za Martina Zemana a celou živou rodinu). Od 14. hod je ještě poutní mše sv. k Panně Marii v Rastorech za všechny obyvatele Rastor.
    V pondělí 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
    Ve středu 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
    Ve čtvrtek 25. srpna bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích a od 17.30h v Křižanově (za farníky).
    V pátek 26. srpna bude mše sv. v Bernarticích od 16.00h za Jiřího a Josefa Růžičkovi, rodinu Slámovou a Marii Dupákovou. Po mši bude obvyklé farní posezení, na které jste všichni srdečně zváni!
    V sobotu 27. srpna je památka sv. Moniky.
    Příští neděle 28. srpna je 22. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Mannovu a Pecholtovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Jana a Marii Matouškovi a Luboše Hořejšího).

    14. srpna 2011 - ( 20. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 14. srpna, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Dvořákovu) a od 11.00h v Bernarticích.
    V pondělí 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude v Bernarticích od 7.30h.
    Tento týden od pondělí do soboty jsou na bernartické faře "na táboře" děti z Kovářova a okolí pod vedením p. Řehoře. Ten bude denně sloužit mši sv. v kostele sv. Martina od 7.30h. Odpolední mše sv. ve čtvrtek tento týden tedy vyjímečně v Bernarticích nebude.
    V úterý 16. srpna je památka sv. Štěpána Uherského (mše sv. v Bernarticích bude od 7.30h).
    Ve čtvrtek 18. srpna bude mše sv. od 7.30h v Bernarticích a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 19. srpna bude mše sv. v Bernarticích od 7.30h. Odpolední mše sv. ani farní posezení se nekoná!
    V sobotu je památka sv. Bernarda, opata a učitele. Mše sv. bude v Bernarticích od 7.30h.
    Příští neděle 21. srpna je 21. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za P. Emanuela Koláře a jeho rodiče) a od 11.00h v Bernarticích.

    7. srpna 2011 - ( 19. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 7. srpna, jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích (za Františka Pince, jeho rodiče, Aloisii Kotrbovou, jejího manžela a syna Jiřího).
    V pondělí 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.
    V úterý 9. srpna je památka sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
    Ve středu 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
    Ve čtvrtek 11. srpna je památka sv. Kláry; mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích a od 17.30h v Křižanově za farníky.
    V pátek 12. srpna bude mše sv. v Bernarticích od 16.00h. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    Příští neděle 14. srpna je 20. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Dvořákovu) a od 11.00h v Bernarticích.

    31. července 2011 - ( 18. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 31. července, jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku (za rodinu Sádlovu) a v 11.00h v Bernarticích (za † rod Šimečků, Hubalů, Jírovců, Kožíšků a duše v očistci).
    V pondělí 1. srpna je památka sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele církve.
    Ve čtvrtek 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianney; mše sv. bude od 16.00h v Bernarticích za † Anežku Štechrovou, roz. Průšovou a duše v očistci a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 5. srpna bude mše sv. v Bernarticích od 16.00h za rodiče Podrázkých, Oldřicha Bartoše, dva syny a vnučku. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    V sobotu 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
    Příští neděle 7. srpna je 19. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích (za Františka Pince, jeho rodiče, Aloisii Kotrbovou, jejího manžela a syna Jiřího).

    24. července 2011 - ( 17. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 24. července, byly mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku (za Annu Stiborovou, manžela Václava a rodiče) a v 11.00h v Bernarticích (za Annu a Jindřicha Kotrbovy, obojí rodiče, syna Vladimíra a snachu Marii).
    V pondělí 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
    V úterý 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
    Ve středu 27. července je památka sv. Gorazda a druhů.
    Ve čtvrtek 28. července bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za farníky a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 29. července je památka sv. Marty. Mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h za Severina Máchu, manželku, rodiče a sourozence. Náboženství pro děti se v době prázdnin nekoná. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    V sobotu 30. července bude v Křižanově od 17.00h poutní mše sv. při příležitosti posvěcení mariánského sloupu 333 let.
    Příští neděle 31. července je 18. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku - a to poutní mše sv. (za rodinu Sádlovu) - a od 11.00h v Bernarticích (za † rod Šimečků, Hubalů, Jírovců, Kožíšků a duše v očistci).

    17. července 2011 - ( 16. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 17. července, byly mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku (za † Marii Hudcovou, jejího manžela, dceru Marii celé přátelstvo) a v 11.00h v Bernarticích (za Annu a Jindřicha Kotrbovy, obojí rodiče, syna Vladimíra a snachu Marii). Od 15.00h byla ještě mše sv. v Bojenicích. Tento týden bude 16. v liturgickém mezidobí.
    Ve čtvrtek 21. července bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za farníky a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 22. července je památka sv. Marie Magdalény. Mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h za Severina Máchu, manželku, rodiče a sourozence. Náboženství pro děti se v době prázdnin nekoná. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    V sobotu 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
    Příští neděle 24. července je 17. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Annu Stiborovou, manžela Václava a rodiče) a od 11.00h v Bernarticích († rod Šimečků, Hubalů, Jírovců, Kožíšků a duše v očistci).
    V neděli 10. 7. bylo vybráno 3035 Kč (do sbírky na opravy fary). Pán Bůh zaplať všem dárcům.

    10. července 2011 - ( 15. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 10. července, byly mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku (za Mons. Jaromíra Korejse) a v 11.00h v Bernarticích. Tento týden bude 15. v liturgickém mezidobí.
    V pondělí 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
    Ve čtvrtek 14. července bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za farníky a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Mše sv. v Bernarticích od 16.00h. Náboženství pro děti se v době prázdnin nekoná. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    Příští neděle 17. července je 16. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku za Marii Hudcovou, jejího manžela, dceru Marii a celé přátelstvo a od 11.00h v kapli sv. Rosalie u Borovan. Mše sv. v Bernarticích v kostele sv. Martina se nekoná. Od 15.00h bude navíc mše sv. v Bojenicích.

    3. července 2011 - ( 14. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 3. července, byly mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku (za pana Otto Chotu, dceru Blanku, jeho maminku a celý rod) a v 11.00h v Bernarticích.     Tento týden bude 14. v liturgickém mezidobí.
    V pondělí 4. července je památka sv. Prokopa, opata.
    V úterý 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Mše sv. budou s nedělním pořádkem, tedy v Bernarticích od 11.00h.
    Ve čtvrtek 7. července bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za farníky a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 8. července bude mše sv. v Bernarticích od 16.00h. Náboženství pro děti se v době prázdnin nekoná. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    Příští neděle 10. července je 15. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.

    26. června 2011 - ( slavnost Těla a krve Páně )
    Tuto neděli, 26. června, byly mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Soldátovu a Hánovu) a v 11.00h v Bernarticích (za Jana Zemana, jeho rodiče, sourozence a celou živou rodinu). Tento týden bude 13. v liturgickém mezidobí.
    Ve středu 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Je to významný svátek pro celou církev, mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h.
    Ve čtvrtek 30. června bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za farníky a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 1. července je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h. Náboženství pro děti se v době prázdnin nekoná. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    V sobotu 2. července je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
    Příští neděle 3. července je 14. v mezidobí. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za pana Otto Chotu, dceru Blanku, jeho maminku a celý rod) a od 11.00h v Bernarticích. Od 14.00h bude poutní mše sv. v Křenovicích, kde předtím již od 13.15h bude žehnání obnoveného kříže za vsí.
    V neděli 3. července se koná letní pouť v Římově ke svátku Navštívení Panny Marie. Program: mše sv. v předvečer pouti v sobotu 2.7. od 18.00h, mše sv. v neděli 3.7. od 7.15h, 9.00h a slavná mše sv. od 11.00h (bude sloužit P. František Michal Pometlo, OFM, farář od Panny Marie Sněžné z Prahy). Během dopoledne bude příležitost ke sv. zpovědi. Pouť bude zakončena svátostným požehnáním ve 14.30h. Případné další informace na http://www.rimov.eu.
    V neděli 12.6. byla sbírka na potřeby diecéze. Bernartice 1050 Kč, Veselíčko 950 Kč. Pán Bůh zaplať.
    V neděli 19.6. byla v Bernarticích sbírka na opravu fary, vybralo se 1602 Kč. Pán Bůh zaplať.

    19. června 2011 - ( slavnost Nejsvětější Trojice )
    Tuto neděli, 19. června, byly mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku (za Zdeňku Fialovou a její sestru) a v 11.00h v Bernarticích (za Marii a Josefa Veselých, dceru Jindřišku, jejich rodiče a sourozence). Tento týden bude 12. v liturgickém mezidobí.
    V úterý 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
    Ve čtvrtek 23. června bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za farníky a od 17.30h v Křižanově. Slavnost Těla a krve Páně, která na tento den připadá, se překládá na neděli.
    V pátek 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele a mše sv. bude v Bernarticích od 16.00h (za Annu a Jindřicha Kotrbovi, obojí rodiče, synka a snachu). Přede mší sv. bude jako obvykle od 15.00h náboženství pro děti. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni ke společnému posezení na faře.
    Příští neděli 26. června budeme slavit Slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo). Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Soldátovu a Hánovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Jana Zemana, jeho rodiče, sourozence a celou živou rodinu).
    V neděli 3. července se koná letní pouť v Římově ke svátku Navštívení Panny Marie. Program: mše sv. v předvečer pouti v sobotu 2.7. od 18.00h, mše sv. v neděli 3.7. od 7.15h, 9.00h a slavná mše sv. od 11.00h (bude sloužit P. František Michal Pometlo, OFM, farář od Panny Marie Sněžné z Prahy). Během dopoledne bude příležitost ke sv. zpovědi. Pouť bude zakončena svátostným požehnáním ve 14.30h. Případné další informace na http://www.rimov.eu.

    12. června 2011 - ( slavnost Seslání Ducha Svatého )
    Tuto neděli, 12.června, byly mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku (za Václava Kodada, rodiče Loukotovy, zetě Miroslava, snachu Libuši a duše v očistci) a v 11.00h v Bernarticích (za Boženu a Josefa Stropnických, syna a vnuka).
    V pondělí 13. června je památka sv. Antonína z Padovy.
    Ve čtvrtek ani v pátek, t.j. 16. a 17. června nebude v kostele v Bernarticích mše svatá. P. Pius je celý týden na pouti v Římě a náhrada za něj nebude.
    V sobotu 18. června se koná poutní zájezd do Prachatic na Národní pouť ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi. Více informací zde na plakátku.
    Příští neděli 19. června budeme slavit Slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Zdeňku Fialovou a její sestru) a od 11.00h v Bernarticích za Marii a Josefa Veselých, dceru Jindřišku, jejich rodiče a sourozence.
    5. června 2011 -
( 7. neděle velikonoční )
    Od  slavnosti Nanebevstoupení Páně probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
    V pondělí 6. června bude památka sv. Norberta, biskupa a našeho zemského patrona.
    Příští neděle je slavnost Seslání Ducha svatého
    29. května 2011 - ( 6. neděle velikonoční )
    Tuto neděli byly mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku (za Stanislava Daňhu) a v 11.00h v Bernarticích (za Ivana Vladimíra Vítka a jeho rodiče). Od 14.00h je poutní mše sv. v Podolí a od 16.00h letošní poslední májová pobožnost u sv. Rozálie spojená s koncertem dětí z Borovan a Bernartic.
    V pondělí 30. května je památka sv. Zdislavy.
    V úterý 31. května je svátek Navštívení Panny Marie. V Milevsku bude od 18.00h poutní slavná mše sv. celebrovaná superiorem kláštera p. Norbertem F. Vehovským O.Praem. Všichni jste srdečně zváni!
    Ve středu 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
    Ve čtvrtek 2. června bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.00h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    V pátek 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Mše sv. v kostele v Bernarticích bude od 16.00h. Výuka náboženství pro děti bude jako obvykle od 15.00h na faře. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni k přátelskému posezení na faře.
    Příští neděli 5. června budeme slavit Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (na dobrý úmysl) a od 11.00h v Bernarticích.
    V neděli 15. 5. byla sbírka na opravu fary a vybralo se 4062 Kč. Pán Bůh zaplať.

    22. května 2011 - ( 5. neděle velikonoční )
    Tuto neděli byly mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku (za Anežku a Stanislava Brčákovi, dceru Annu a syna Antonína) a v 11.00h v Bernarticích (za Karla Černého a jeho rodiče). V 18.h začíná májová pobožnost u sv. Rozálie.
    Ve středu 25. května bude od 17.00h v Jetěticích májová pobožnost.
    Ve čtvrtek 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze. V kostele v Bernarticích bude mše sv. od 16.00h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    V pátek 27. května bude mše sv. v kostele v Bernarticích od 16.00h (za † Věru Frankovou, rozenou Košťákovou). Výuka náboženství pro děti bude jako obvykle od 15.00h na faře. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni k přátelskému posezení na faře.
    Příští neděle 29. května je 6. velikonoční. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Stanislava Daňhu) a od 11.00h v Bernarticích (za Ivana Vladimíra Vítka a jeho rodiče).
    Příští neděli 29. května bude od 14.00h poutní mše sv. v Podolí. Poté bude májová pobožnost u sv. Rozálie, a to mimořádně již od 16.00h.
    Po celý měsíc květen budou na závěr odpoledních mší svatých Loretánské litanie.
    Každou květnovou sobotu se také konají poutě v Sepekově, vždy od 17. hod. je poutní mše sv. následovaná májovou pobožností. Podrobnosti na plakátku zde.

    15. května 2011 - ( 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře )
    Tuto neděli byly mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku a v 11.00h v Bernarticích (za rodiče Františka a Annu Brázdovi a rodiče Tomanovy). V 18.h začíná májová pobožnost u sv. Rosálie.
    V pondělí 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
    Ve čtvrtek 19. května bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.00h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    V pátek 20. května bude mše sv. v kostele v Bernarticích od 16.00h. Výuka náboženství pro děti bude jako obvykle od 15.00h na faře. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni k přátelskému posezení na faře - na zahradě, s možností opékání vuřtů (podle počasí).
    Příští neděle 22. května je 5. velikonoční. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Anežku a Stanislava Brčákovi, dceru Annu a syna Antonína) a od 11.00h v Bernarticích (za Karla Černého a jeho rodiče).
    Po celý měsíc květen budou Májové pobožnosti v neděli v kapli sv. Rozálie od 18.hod. Kromě toho budou na závěr odpoledních mší svatých v tomto měsíci Loretánské litanie.
    Každou květnovou sobotu se také konají poutě v Sepekově, vždy od 17. hod. je poutní mše sv. následovaná májovou pobožností. Podrobnosti na plakátku
zde.
    8. května 2011 - ( 3. neděle velikonoční )
    Tuto neděli byly mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku a v 11.00h v Bernarticích (za Františka a Jiřinu Blažkovi, jejich rodiče a sourozence). V 18.h začíná májová pobožnost u sv. Rosálie.
    Ve čtvrtek 12. května bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.00h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    V pátek 13. května je nezávazná památka Panny Marie Fatimské a mše sv. bude v kostele v Bernarticích od 16.00h (za Jiřího a Josefu Růžičkovi, rodinu Slámovu a Marii Dupákovou). Výuka náboženství pro děti bude jako obvykle od 15.00h na faře.
    V sobotu 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola. V 17.h bude v Bojenicích Májová pobožnost s požehnáním obnovené kaple. Všichni jste srdečně zváni!
    V sobotu 14. května bude v Bernarticích koncert duchovní hudby od 18.30hod.
    Příští neděle 15. května je 4. velikonoční. Mše sv. budou od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích (za rodiče Františka a Annu Brázdovi a rodiče Tomanovi). Sbírka bude jako každou třetí neděli v měsíci věnována na opravu fary.
    Po celý měsíc květen budou Májové pobožnosti v neděli v kapli sv. Rozálie od 18.hod. Kromě toho budou na závěr odpoledních mší svatých v tomto měsíci Loretánské litanie.
    Každou květnovou sobotu se také konají poutě v Sepekově, vždy od 17. hod. je poutní mše sv. následovaná májovou pobožností. Podrobnosti na plakátku
zde.
    1. května 2011 - ( 2. neděle velikonoční, Božího milosrdenství )
    Tuto neděli byly mše sv. v 8.00h v Bernarticích (za † Jaroslava Bláhu z Podolí), od 9.30h ve Veselíčku (za Jindřicha Pláničku, jeho rodiče, sestru a rodiče Řežábkovy) a od 11.00h poutní mše sv. ve Slabčicích. V 18.h začíná májová pobožnost u sv. Rosálie.
    V pondělí 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
    V úterý 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
    Ve čtvrtek 5. května bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.00h a v Křižanově od 17.30h. Tento den dopoledne bude také "lesní brigáda" - sraz v 9.00h na faře.
    V pátek 6. května bude mše sv. v kostele v Bernarticích od 16.00h (za Anežku Dvořákovu, živé a † z jejího rodu). Výuka náboženství pro děti bude jako obvykle od 15.00h na faře.
    Příští neděle 8. května je 3. velikonoční. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích (za Františka a Jiřinu Blažkovy, jejich rodiče a sourozence).
    Poděkování patří všem, kteří se podíleli na úklidu kaple sv. Rosálie.

    24. dubna 2011 - ( Slavnost Zmrtvýchvstání Páně )
    Tuto neděli byly mše sv. v 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    Celý příští týden slavíme Velikonoční oktáv.
    V pondělí 25. dubna bude mše sv. od 8.00h ve Slabčicích a v 9.30h ve Veselíčku, kde jste po mši všichni srdečně zváni do charitního domu na zahradní slavnost. V Bernarticích mše sv. tento den NEBUDE.
    Ve čtvrtek 28. dubna bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    V pátek 29. dubna bude mše sv. v kostele v Bernarticích od 16.h. Výuka náboženství pro děti tentokrát nebude!
    Příští neděle 1. května je neděle Božího milosrdenství. Mše sv. budou jinak než obvykle, a to od 8.00h v Bernarticích a v 9.30h ve Veselíčku. Ve Slabčicích bude od 11.00h poutní mše svatá.
    První májová pobožnost bude příští neděli 1. května v kapli sv. Rosálie od 18.00h.
    Poděkování patří všem, kteří se podíleli na předvelikonočním úklidu kostela a dalších přípravách na obřady svatého týdne a velikonoční svátky.

    17. dubna 2011 - ( Květná neděle )
    Tuto neděli byly mše sv. v 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku (za Antonína Pecholta, rodiče a sourozence) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Anděla, manželku a    děti, Rudolfa Blažka, manželku a děti).
    Na Zelený čtvrtek 21. dubna bude mše sv. na památku Večeře Páně, a to od 15.30 h v Chrášťanech a od 17.00h v kostele v Bernarticích.
    Velký pátek 22. dubna je den přísného postu. Obřady budou od 15.30h v Chrášťanech a od 17.00h v kostele v Bernarticích. Výuka náboženství pro děti se tento den nekoná.
    Na Bílou sobotu 23. dubna bude v Chrášťanech od 18.00h bohoslužba slova. V Bernarticích bude velikonoční vigilie začínat ve 20.00h svěcením ohně a paškálu. Při slavnostní mši budou pokřtěni noví katechumeni a všichni si obnovíme křestní sliby.
    Příští neděle 24. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku (za Zdeňka a Josefa Průšovi) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Malého, jeho rodiče a rodiče Soldátovy). Na závěr mše se budou světit pokrmy.
    Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na předvelikonočním úklidu kostela.

    10. dubna 2011 - ( 5. neděle postní )
    Tuto neděli byly mše sv. v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Dvořákovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Anežku a Josefa Čapkovi a jejich rodiče).
    Ve čtvrtek 14. dubna bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    V pátek 15. dubna bude mše sv. v kostele v Bernarticích od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 17. dubna je Květná neděle. Mše sv. budou začínat průvodem s ratolestmi - a to v 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Antonína Pecholta, rodiče a sourozence) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Anděla, manželku a děti, za Rudolfa Blažka, manželku a děti).
    Po celou dobu postní se budeme před nedělní bohoslužbou modlit Křížovou cestu, prosím zájemce, kteří by ji chtěli vést, ať se nahlásí v sakristii.

    3. dubna 2011 - ( 4. neděle postní )
    Tuto neděli jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Karla a Růženu Koubovi a celý živý i † rod) a od 11.00h v Bernarticích (za Františka Blažka, bratra Václava, jejich rodiče a sourozence).
    Ve čtvrtek 7. dubna bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    V pátek 8. dubna bude mše sv. v kostele v Bernarticích od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    V sobotu 9. dubna bude v Chrášťanech od 17:00 hod předvelikonoční zpovídání a od 17:30 hod mše sv., zpovídat přijede P. Atanáš Leškovský. Mše sv. následující neděli 10.4. nebude.
    Příští neděle 10. dubna je 5. postní. Mše sv. budou v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Dvořákovu) a od 11.00h v Bernarticích.
    Po celou dobu postní se budeme před nedělní bohoslužbou modlit Křížovou cestu, prosím zájemce, kteří by ji chtěli vést, ať se nahlásí v sakristii.
    Ve Veselíčku máme nové ozvučení kostela. Celou finanční částku zaplatil pan Petr Štolle a montáž provedl pan Petr Šoltis. Vřelé Pan Bůh zaplať.

    27. března 2011 - ( 3. neděle postní )
    Tuto neděli jsou mše sv. od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Josefa Mana, rodiče a duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Stejskala, rodiče Stejskalovy a Pytlovy).
    Ve čtvrtek 31. března bude v kostele v Bernarticích mše sv. od 16.h za farníky.
    V pátek 1. dubna bude mše sv. v kostele v Bernarticích od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    V sobotu 2. dubna dopoledne bude postní duchovní obnova na faře v Bernarticích. Začneme v 9.00h mší svatou v kostele, pak bude na faře následovat přednáška. Na programu bude i společné občerstvení (předem děkujeme těm, kdo přinesou "něco na zub" ke kávě či čaji). Předpokládaný konec setkání je před obědem.
    Příští neděle 3. dubna je 4. postní. Mše sv. budou v 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    Po celou dobu postní se budeme před nedělní bohoslužbou modlit Křížovou cestu, prosím zájemce, kteří by ji chtěli vést, ať se nahlásí v sakristii.

    20. března 2011 - ( 2. neděle postní )
    Tuto neděli jsou mše sv. od 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Škochovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Josefa Cimbulku, manželku Marii, jejich rodiče, duše v očistci a celý živý a † rod).
    V pátek 25. března je slavnost Zvěstování Páně, doporučený svátek. Oltář je možné ozdobit květinami, zazpíváme „Sláva na Výsostech Bohu“ a páteční půst je zrušen. Ve mši při Krédu (Vyznání víry) při slovech „skrze Ducha svatého…“ se pokleká. Mše sv. bude v kostele Sv. Martina v Bernarticích od 16.h za Josefa Hrůzu, syna Pavla, Jaroslava Jalovce, rodinu Benešovu a Jalovcovu. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 27. března je 3. postní. Mše sv. budou v 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Josefa Mana, rodiče a duše v očistci) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Stejskala, rodiče Stejskalovy a Pytlovy).
    Po celou dobu postní se budeme před nedělní bohoslužbou modlit Křížovou cestu, prosím zájemce, kteří by ji chtěli vést, ať se nahlásí v sakristii.
    V neděli 20. března bude od 16:00 hod v Latinské škole v Milevsku Předjarní komorní koncert.
    V pondělí 21. března bude od 18:00 v Latinské škole v Milevsku přednáška Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslava Maxe Kašparů, Ph.D.

    13. března 2011 - ( 1. neděle postní )
    Ve čtvrtek 17. března bude mše sv. od 16.00h v Bernarticích za farníky a od 17.30h v Křižanově.
    V pátek 18. března bude mše sv. v Bernarticích na faře od 16.h za Marii Máchovu, manžela, rodiče a sourozence. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    V sobotu 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
    Příští neděle 20. března je 2. postní. Mše sv. budou v 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za celou rodinu Škochovu) a od 11.00h v Bernarticích (za Josefa Cimbulku, manželku Marii, jejich rodiče, duše v očistci a celý živý a † rod).
    Po celou dobu postní se budeme před nedělní bohoslužbou modlit Křížovou cestu, prosím zájemce, kteří by ji chtěli vést, ať se nahlásí v sakristii.
    Příští neděli 20.3. bude pravidelná sbírka na opravu fary.

    6. března 2011 - ( 9. neděle v mezidobí )
    V pondělí 7. března je památka sv. Perpetuy a Felicity.
    Středa 9. března je Popeleční středa, den přísného postu. Mše sv. bude v kostele v Bernarticích od 16.h za farníky a v Křižanově od 17.30h.
    Ve čtvrtek 10. března mimořádně žádná mše sv. v Bernarticích ani v Křižanově nebude!
    V pátek 11. března bude mše sv. v Bernarticích na faře od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 13. března je 1. postní. Mše sv. budou v 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Antonína Fojta a jeho rodiče) a od 11.00h v Bernarticích.
    Sbírka "Svatopetrský haléř" vynesla v Bernarticích 1170,- Kč a ve Veselíčku 1015,- Kč.
    Po celou dobu postní se budeme před nedělní bohoslužbou modlit Křížovou cestu, prosím zájemce, kteří by ji chtěli vést, ať se nahlásí v sakristii.

    27. února 2011 - ( 8. neděle v mezidobí )
    V neděli 27. února byla sbírka Svatopetrský haléř.
    Ve čtvrtek 3. března bude mše sv. od 16.h v Bernarticích (na faře) za farníky a v 17.30h v Křižanově.
    V pátek 4. března bude mše sv. v Bernarticích na faře od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 6. března je 9. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za zemřelého Kamila Krejčího) a od 11.00h v Bernarticích (za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovi, jejich rodiče a sourozence).
    V pondělí 7. března od 18. hod. bude v Latinské škole kláštera v Milevsku přednáška "Stavy a vztahy - bludný kruh", podrobnosti na stránkách kláštera v sekci "Čím žijeme"
    Sbírka na opravu fary činila 4965,- Kč, Pán Bůh zaplať všem dárcům!

    20. února 2011 - ( 7. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli, 20. února 2011, jsou mše sv. v 8.h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Karla a Annu Brčákovu, jejich rodiče a sourozence) a od 11.h v Bernarticích.
    V úterý 22. února je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
    Ve středu 23. února je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
    Ve čtvrtek 24. února bude mše sv. od 16.h v Bernarticích (na faře) za farníky a v 17.30h v Křižanově.
    V pátek 25. února bude mše sv. v Bernarticích na faře od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 27. února je 8. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (Za Karla Sádlo, bratra Františka, vnuka Karla a rodiče) a od 11.00h v Bernarticích.
    Příští neděli (27. února 2011) bude sbírka Svatopetrský haléř.

    13. února 2011 - ( 6. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli jsou mše sv. v 8.h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Františku a Josefa Krejčí a dceru Marii) a od 11.h v Bernarticích.
    Ve čtvrtek 17. února bude mše sv. od 16.h v Bernarticích (na faře) za farníky a v 17.30h v Křižanově.
    V pátek 18. února bude mše sv. v Bernarticích na faře od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 20. února je 7. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku (za Karla a Annu Brčákovu, jejich rodiče a sourozence) a od 11.00h v Bernarticích.
    Příští neděli (20.2.) bude sbírka na opravu fary v Bernarticích.

    6. února 2011 - ( 5. neděle v mezidobí )
    Tuto neděli jsou mše sv. v 8.h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku za Anežku Sádlovou a od 11.h v Bernarticích.
    Ve čtvrtek 10. února je památka sv. Scholastiky, panny. Mše sv. bude od 16.h v Bernarticích za farníky a v 17.30h v Křižanově.
    V pátek 11. února je nezávazná památka Panny Marie Lurdské, mše sv. bude v Bernarticích na faře od 16.h. Přede mší bude od 15.h na faře výuka náboženství pro děti.
    Příští neděle 13. února je 6. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku (za Františku a Josefa Krejčí a dceru Marii) a od 11.00h v Bernarticích.
    Příští neděli (13.2.) se bude udělovat při mši sv. hromadně svátost pomazání nemocných. Pokud by měl někdo zájem, tak ať se nahlásí v sakristii do příští neděle. Ten, kdo bude chtít přijmout svátost nemocných by měl předtím vykonat svátost smíření.

    30. ledna 2011 - ( 4. neděle v mezidobí )
    V pondělí 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
    Ve středu 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu, v Bernarticích bude mše sv. od 16.00h.
    Ve čtvrtek 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V Bernarticích na faře bude mše sv. v 16.h za farníky, v Křižanově pak od 17.30h. Na závěr mše sv. se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
    V pátek 4. února bude mše sv. v Bernarticích na faře od 16.h.
    V sobotu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
    Příští neděle 6. února je 5. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.
    23. ledna 2011 - ( 3. neděle v mezidobí )
    V pondělí 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
    Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů, nezapomeňme se připojit.
    V úterý 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
    Ve středu 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
    Ve čtvrtek 27. ledna bude v Bernarticích na faře mše sv. v 16.h za farníky, v Křižanově pak od 17.30h.
    V pátek 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Přede mší sv. od 15.00h bude na faře výuka náboženství pro děti. Mše sv. v Bernarticích na faře bude od 16.h.
    Příští neděle 30. ledna je 4. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.

    16. ledna 2011 - ( 2. neděle v mezidobí )
    V pondělí 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, opata.
    V úterý 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů, nezapomeňme se připojit.
    Ve čtvrtek 20. ledna bude v Bernarticích na faře mše sv. v 16.h za farníky, v Křižanově pak od 17.30h.
    V pátek 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Přede mší sv. od 15.00h začne na faře výuka náboženství pro děti. Mše sv. v Bernarticích na faře bude od 16.h za Jindřicha Bartoše, manžela, syna, vnučku a rodiče Podrázkých.
Příští neděle 23. ledna je 3. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h ve Slabčicích, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích (za Josefa Kubouška, jeho ženu Marii, syna Josefa,     Marii a Štěpána Kozákovy, jejich syna Vladimíra a Boženu a Karla Veberovy).

    9. ledna 2011 - ( Svátek Křtu Páně )
    Po dnešní modlitbě před spaním končí doba vánoční a bude následovat liturgické mezidobí.
    Ve čtvrtek 13. ledna vyjímečně nebude v Bernarticích mše svatá!
    V pátek 14. ledna bude mše sv. v Bernarticích jako obvykle v 16.h, bude ji sloužit milevský pan děkan.
    Příští neděle 16. ledna je 2. v mezidobí. Mše sv. budou v 8.00h v Chráštanech, v 9.30h ve Veselíčku a od 11.00h v Bernarticích.

    2. ledna 2011 - ( 2. neděle po Narození Páně )
    Ve čtvrtek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Mše sv. bude v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h za farníky, mše sv. v Křižanově pak v 17.30h.
    V pátek 7. ledna bude mše sv. v Bernarticích v kapli na faře v 16.00h.
    Příští neděle 9. ledna je svátek Křtu Páně a končí doba vánoční. Mše sv. budou: od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku a v 11.00h v Bernarticích (za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovi, jejich rodiče a sourozence). Tento den také bude tříkrálová sbírka.
    V neděli 9. ledna od 16.h se bude v Milevsku konat vánoční koncert, podrobnosti na stránkách http://milevskoklaster.cz/ .