26. prosince 2010 - ( Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa )
    V pondělí 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
    V úterý 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
    Ve čtvrtek 30. prosince je mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h za farníky, mše sv. v Křižanově je v 17.30h.
    V pátek 31. prosince bude mše sv. v kostele v Bernarticích v 15.00h.
    V sobotu 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek a mše sv. budou ve Slabčicích od 8.00h, ve Veselíčku od 9.30h a v Bernarticích od 11.00h.
    Příští neděle 2. ledna je druhá neděle po Narození Páně. Mše sv. budou: od 8.00h v Chrášťanech, od 9.30h ve Veselíčku a v 11.00h v Bernarticích.

    19. prosince 2010 - ( 4. neděle adventní )
    Ve středu 22. prosince je výročí posvěcení českobudějovické katedrály sv. Mikuláše, slavná mše sv. tam bude od 17.00h.
    Ve čtvrtek 23. prosince je mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h za farníky, mše sv. v Křižanově je v 17.30h.
    V pátek 24. prosince na Štědrý večer bude mše sv. v Chrášťanech ve 21.00h, ve Veselíčku ve 22.30h a v kostele v Bernarticích ve 24.00h.
    V sobotu 25. prosince je slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek, a mše sv. budou v Chrášťanech od 8.00h, ve Veselíčku od 9.30h a v Bernarticích od 11.00h (za rodinu Brčákovu, Ježkovu a Švejdovu). Při mši sv. se budou žehnat pokrmy.
    Příští neděli 26. prosince je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. budou: od 8.00h ve Slabčicích, od 9.30h ve Veselíčku (za zemřelou rodinu Fořtovu) a v 11.00h v Bernarticích (za rodiny Blažkovu, Andělovu a Stropnických). Při mši sv. bude obnova manželských slibů.

    12. prosince 2010 - ( 3. neděle adventní )
    V zimním období budou v Bernarticích ve všední dny mše sv. slouženy v kapli na faře.
    V pondělí 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.
    V úterý 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
    Ve čtvrtek 16. prosince je mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h za farníky, mše sv. v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 10. prosince je mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h. za rodinu Wittmanovu, Maškovu a Kratochvílovu. Po mši svaté bude v Bernarticích na faře přátelské posezení.
    V sobotu 18. prosince je v Chrášťanech od 15.30h mše sv. a předvánoční zpovídání (p. Atanáš). 
    Příští neděle 19. prosince je 4. neděle adventní, mše sv. budou: od 9.30h ve Veselíčku (za Antonína Fojta, rodiče, rodinu Blámovu a duše v očistci), v 11.00h v Bernarticích (za zemřelého Jaroslava Bláhu z Podolí). Tuto neděli bude sloužit mše sv. milevský děkan P. Jakub Berka, O. Praem, pro všechny je možnost před mší sv. přistoupit k předvánoční svátosti smíření.
    V sakristii jsou ještě k dispozici kalendáře na rok 2011.
    5. prosince 2010 - ( 2. neděle adventní )
    V zimním období budou v Bernarticích ve všední dny mše sv. slouženy v kapli na faře.
    Pondělí 6. prosince je pondělí po 2. neděli adventní.
    V úterý 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
    Středa 8. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
    Ve čtvrtek 9. prosince je mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h za farníky, mše sv. v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 10. prosince je mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h. Po mši svaté bude v Bernarticích na faře přátelské posezení.
    Příští neděle 12. prosince je 3. neděle adventní, mše sv. budou: od 8.00h v Písecké Smolči, v 9.30h ve Veselíčku, v 11.00h v Bernarticích.
    V sakristii jsou ještě k dispozici kalendáře na rok 2011.

    28. listopadu 2010 - ( 1. neděle adventní )
    V zimním období budou v Bernarticích ve všední dny mše sv. slouženy v kapli na faře.
    Pondělí 29. listopadu je pondělí po 1. neděli adventní.
    V úterý 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
    Středa 1. prosince je středa po 1. neděli adventní.
    Ve čtvrtek 2. prosince je mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h, mše sv. v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 3. listopadu je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Mše sv. v kapli na faře v Bernarticích v 16.00h. za Josefa Jaroše a jeho rodiče, za rodinu Naušů a Františka Dvořáka.
    V Bernarticích je brigáda na dřevo, sraz v 10.00h u fary.
    Příští neděle 5. prosince je 2. neděle adventní, mše sv. budou: od 8.00h Chrášťany, v 9.30h ve Veselíčku za Emílii Daňhovou, patera Aloise Daňhu, Stanislava Daňhu a Jana Pomahače, v 11.00h v Bernarticích za rodinu Bartůňkovu a přátelstvo.
    V sakristii jsou ještě k dispozici kalendáře na rok 2011.
    21. listopadu 2010 - ( Slavnost Ježíše Krista Krále )
    V pondělí 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
    Ve středu 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
    Ve čtvrtek je mše sv. v Bernarticích v 16.00h, mše sv. v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 26. listopadu je mše sv. v Bernarticích v 16.00h.
    Příští neděle 28. listopadu je první neděle adventní, mše sv. budou: od 8.00h Písecká Smoleč, v 9.30h ve Veselíčku za rodinu Andrlovu a v 11.00h v Bernarticích.
    V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2011.
    14. listopadu 2010 - ( 33. neděle v mezidobí )
    Ve středu 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
    Ve čtvrtek 18. listopadu je mše sv. v Bernarticích v 16.00h, mše sv. v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 19. listopadu je mše sv. v Bernarticích v 16.00h.
    Příští neděle 21. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. budou: od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a v 11.00h v Bernarticích - za Marii a Jana Matouškovi a Luboše Hořejšího.
    V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2011.

    7. listopadu 2010 - ( 32. neděle v mezidobí )
    V úterý 9. listopadu je svátek Posvěcení Lateránské baziliky.
    Ve středu 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
    Ve čtvrtek 11. listopadu je památka svatého Martina, biskupa. Poutní mše sv. v Bernarticích v 15.30h, mše sv. v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Mše sv. v Bernarticích v 17.30h.
    V sobotu 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
    Příští neděle 14. listopadu je 33. v mezidobí, mše sv. budou: od 8.00h v Písecké Smolči, v 9.30h ve Veselíčku a v 11.00h v Bernarticích.
    Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010, program na plakátku.

    31. října 2010 - ( 31. neděle v mezidobí )
    V pondělí 1. listopadu je slavnost Všech svatých – doporučený svátek. Mše sv. bude v Bernarticích v 15.30h. Dnes poprvé také můžeme u nás přivítat našeho nového pana faráře.
    Odpoledne a následující den je možno získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek(sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
    V úterý 2. listopadu je vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Ve 14.30h bude na hřbitově v Bernarticích dušičková pobožnost. Od 15.30h bude mše svatá.
    Ve čtvrtek 4. listopadu je svátek svatého Karla Boromejského, biskupa. Mše sv. bude v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 5. listopadu bude mše sv. v Bernarticích v 15.30h.
    Příští neděle 7. listopadu je 32. v mezidobí, mše sv. budou od 8.00h v Chrášťanech, v 9.30h ve Veselíčku a v 11.00h v Bernarticích.
    Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010, program na plakátku.

    24. října 2010 - ( 30. neděle v mezidobí )
    V pondělí 25. října bude mše sv. v Bernarticích v 17.30h, v 17.h začíná v kostele modlitba růžence.
    V úterý 26. října bude mše sv. v Chrášťanech v 17.30h.
    Ve středu 27. října bude mše sv. v Bernarticích v 17.30h.
    Ve čtvrtek 28. října je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. Mše sv. bude v Křižanově v 17.30h.
    V pátek 29. října bude mše sv. v Bernarticích v 8.00h.
    Příští neděle 31.10.2010 je 31. v mezidobí, mše sv. budou od 8.00h ve Veselíčku, v 9.30h ve Slabčicích a v 11.00h v Bernarticích.
    Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010, program na plakátku.
    17. října 2010 - ( 29. neděle v mezidobí )
    V tomto týdnu 18.- 23.10. se nekoná ve všední dny žádná mše svatá
    Příští neděle 24.10.2010 je 30. v mezidobí, v Bernarticích bude od 11.00h mše svatá.
    Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010, program na
plakátku.
    10. října 2010 - ( 28. neděle v mezidobí )
    V pondělí 11.10. bude mše sv. v Bernarticích v 17.30h, půl hodiny přede mší sv. bude modlitba růžence.
    V úterý 12.10. je památka sv. Radima, biskupa.
    Ve čtvrtek 14.10. NEBUDE v Bernarticích mše svatá.
    V pátek 15.10. je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Mše sv. bude v Bernarticích v 8.00h.
    Příští neděle 17.10. je 29. v mezidobí, v Bernarticích bude od 11.00h bohoslužba slova.
    Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010, program na
plakátku.
    3. října 2010 - ( 27. neděle v mezidobí )
    V pondělí 4.10. je památka sv. Františka s Assisi.  
    Ve čtvrtek 7.10. památka Panny Marie Růžencové. Celý měsíc říjen je zasvěcen panně Marii, tak na to v modlitbách nezapomínejme.
    Ve čtvrtek 7.10. ani v pátek 8.10. nebude v Bernarticích mše svatá, otec Quirin bude na dovolené.
    Příští neděle 10.10. je 28. v mezidobí, mše sv. bude v Chrášťanech v 8. hod., ve Veselíčku v 9.30 hod. a v Bernarticích od 11.00 hod.

    Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010, program na plakátku.

    26. září 2010 - ( 26. neděle v mezidobí )
    V úterý 28.9. je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, je to doporučený svátek. V tento den se koná národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Na Mariánském náměstí se koná v 10.00 hod. mše sv., které předsedá Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Následuje celodenní program. Podrobnosti jsou na plakátu.
    Ve středu 29.9. je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, mše sv. bude v 17.30 hod. v Křižanově.
    Ve čtvrtek 30.9. je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. V Bernarticích bude mše sv. od 15.30 hod.
    V pátek 1.10. je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a 1. pátek v měsíci. Mše sv. bude v Bernarticích ráno v 8.00 hod., před ní bude adorace.
    V sobotu 2.10. je památka svatých andělů strážných. Tento den se uskuteční dětská diecézní pouť v Sušici - podrobnosti zde.
    Příští neděle 3.10. je 27. v mezidobí, mše sv. bude ve Slabčicích v 8. hod., ve Veselíčku v 9.30 hod. a v Bernarticích od 11.00 hod.   
    Na poděkování za papežskou návštěvu se plánuje národní pouť  do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010, program na plakátku.
    19. září 2010 - ( 25. neděle v mezidobí )
    V pondělí 20.9. je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků.
    V úterý 21.9. je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
    Ve středu 22.9. je památka sv. Mořice a druhů, mše sv. bude v 17.30 hod. v Křižanově.
    Ve čtvrtek 23.9. bude v Bernarticích mše sv. od 15.30 hod., pak bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní.
    V pátek 24.9. bude mše sv. v Bernarticích ráno v 8.00 hod.
    Příští neděle 26.9. je 26. v mezidobí, mše sv. bude v Chrášťanech v 8. hod., ve Veselíčku v 9.30 hod. a v Bernarticích od 11.00 hod.
    Organizujeme zájezd na setkání s komunitou Cenacolo, všichni jste zváni, stojí to za to. Podrobnosti: 26.9. 2010 se v rakouském Sankt Margarethen uskuteční setkání s komunitou Cenacolo, pro mnohé je známá jako komunita pro narkomany z Medugorie. Program: 15.00h setkání s komunitou a se sestrou Elvírou - svědectví, písně... 16.00h mše sv., které předsedá kardinál Dr. Christoph Schonborn, arcibiskup vídeňský, 19.00h muzikál CREDO v provedení členů komunity Cenacolo. Odjezd autobusu z Milevska přes Bernartice a České Budějovice bude 26.9. v 8.00h. Návrat se očekává 27.9. kolem 3.00h ráno tamtéž. Předběžná cena 500,-Kč. Zájemci se mohou hlásit u P. Quirína osobně nebo na tel. 606 128 993.
    V úterý 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. V tento den se koná národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Na Mariánském náměstí se koná v 10.00 hod. mše sv., které předsedá Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Následuje celodenní program. Podrobnosti jsou na plakátu.
    V sobotu 2.10. se uskuteční dětská diecézní pouť v Sušici - podrobnosti zde.
    12. září 2010 - ( 24. neděle v mezidobí )
    V úterý 14.9. je svátek Povýšení svatého Kříže.
    Ve středu 15.9. je svátek Panny Marie Bolestné a mše sv. bude v 17.30 hod. v Křižanově.
    Ve čtvrtek 16.9. je památka sv. Ludmily, mučednice. Mše sv. bude v Bernarticích od 15.30 hod., po mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní.
    V pátek 17.9. bude mše sv. v Bernarticích ráno v 8.00 hod.
    Příští neděle 19.9. je 25. v mezidobí, mše sv. bude ve Slabčicích v 8. hod., ve Veselíčku v 9.30 hod. a v Bernarticích od 11.00 hod.
    Organizujeme zájezd na setkání s komunitou Cenacolo, všichni jste zváni, stojí to za to. Podrobnosti: 26.9. 2010 se v rakouském Sankt Margarethen uskuteční setkání s komunitou Cenacolo, pro mnohé je známá jako komunita pro narkomany z Medugorie. Program: 15.00h setkání s komunitou a se sestrou Elvírou - svědectví, písně... 16.00h mše sv., které předsedá kardinál Dr. Christoph Schonborn, arcibiskup vídeňský, 19.00h muzikál CREDO v provedení členů komunity Cenacolo. Odjezd autobusu z Milevska přes Bernartice a České Budějovice bude 26.9. v 8.00h. Návrat se očekává 27.9. kolem 3.00h ráno tamtéž. Předběžná cena 500,-Kč. Zájemci se mohou hlásit u P. Quirína osobně nebo na tel. 606 128 993.
    V neděli 19.9. bude podzimní pouť v Římově při příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže. Mše sv. budou 18.9. v 18.00h, 19.9. v 7.15h, 9.00h a v 11.h. Tuto slavnou mši sv. bude celebrovat P. Alois Pernička, děkan telčský. Během dopoledne bude příležitost ke svaté zpovědi. Zakončení pouti se svátostným požehnáním bude ve 14.30 hod.
    5. září 2010 - ( 23. neděle v mezidobí )
    Dnešní neděli 5.9. byla sbírka určena pro bohoslovce.
    V pondělí 6.9. začneme s oživením fary - pro začátek je potřeba pomoci s úklidem. Všichni, kdo můžete a máte chuť v 9. hod. ráno přijít, budete vítáni. Nezapomeňte si vzít sebou i pracovní prostředky, na faře je jich omezeně.
    Ve středu 8.9. je svátek Narození Panny Marie a mše sv. bude v 17.30 hod. v Křižanově.
    Ve čtvrtek 9.9. bude mše sv. v Bernarticích od 15.30 hod., přede mší sv. od 15. hod. bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní.
    V pátek 10.9. bude mše sv. v Bernarticích ráno v 8.00 hod.
    Příští neděle 12.9. je 24. v mezidobí, mše sv. bude v Chrášťanech v 8. hod., ve Veselíčku v 9.30 hod. a v Bernarticích od 11.00 hod.
    Organizujeme zájezd na setkání s komunitou Cenacolo, všichni jste zváni, stojí to za to. Podrobnosti: 26.9. 2010 se v rakouském Sankt Margarethen uskuteční setkání s komunitou Cenacolo, pro mnohé je známá jako komunita pro narkomany z Medugorie. Program: 15.00h setkání s komunitou a se sestrou Elvírou - svědectví, písně... 16.00h mše sv., které předsedá kardinál Dr. Christoph Schonborn, arcibiskup vídeňský, 19.00h muzikál CREDO v provedení členů komunity Cenacolo. Odjezd autobusu z Milevska přes Bernartice a České Budějovice bude 26.9. v 8.00h. Návrat se očekává 27.9. kolem 3.00h ráno tamtéž. Předběžná cena 500,-Kč. Zájemci se mohou hlásit u P. Quirína osobně nebo na tel. 606 128 993.
    V sobotu 11.9. a v neděli 12.9. je Druhá pouť v Sepekově, v sobotu bude mše sv. s novokněžským požehnáním od 18. hod. V neděli bude v 10.30 hod. hlavní poutní mše svatá, bude ji celebrovat A.R.D. Jindřich Zd. Charouz o. Praem, převor kláštěra Želiv, zpívat bude Chrámový sbor Sepekov. V 15. hod. bude svátostné požehnání tamtéž.
    V neděli 19.9. bude podzimní pouť v Římově při příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže. Mše sv. budou 18.9. v 18.00h, 19.9. v 7.15h, 9.00h a v 11.h. Tuto slavnou mši sv. bude celebrovat P. Alois Pernička, děkan telčský. Během dopoledne bude příležitost ke svaté zpovědi. Zakončení pouti se svátostným požehnáním bude ve 14.30 hod.
    29. srpna 2010 - ( 22. neděle v mezidobí )
    V pátek 3.9. je památka sv. Řehoře Velikého, mše sv. bude v 15.30 hod.
    Příští neděle 5.9. je 23. v mezidobí, a mše sv. bude od 11.00 hod.
    Náš dosavadní pan farář Matěj Baluch se s námi tento týden loučí, je poslán jinam, a již v pátek 3.9. mezi námi uvítáme faráře nového. Kéž Pán Bůh oběma žehná.
    22. srpna 2010 - ( 21. neděle v mezidobí )
    V pondělí 23.8. je památka sv. Růženy z Limy.
    Ve úterý 24.8. je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
    V pátek 27.8. bude mše sv. v 15.30 hod. za Jiřího a Josefa Růžičkovi, rodinu Slámovu a Marii Dupákovou.
    V sobotu 28.8. je památka sv. Augustýna, biskupa a učitele církve.
    Příští neděle 29.8. je 22. v mezidobí, a mše sv. bude od 11.00 hod.  za rodinu Veistaiplovu.
    15. srpna 2010 - ( 20. neděle v mezidobí )
    V pondělí 16.8. je památka sv. Štěpána Uherského, krále.
    Ve středu 18.8. si připomeneme sv. Helenu.
    V pátek 20.8. je památka sv. Bernarda a mše sv. bude v 15.30 hod. obětovaná za rodinu Petříkovu.
    Po mši sv. (tedy po 16.h) jste všichni zváni na společné posezení u ohně na farní zahradě. V případě špatného počasí se sejdeme k čaji či kávě přímo na faře. Hudební nástroje vítány.
    V sobotu 21.8. je památka sv. Pia X.
    Příští neděle 22.8. je 21. v mezidobí, bude památka Panny Marie Královny a mše sv. bude od 11.00 hod. obětovaná za Martina Zemana a celý rod.

    8. srpna 2010 - ( 19. neděle v mezidobí )
    V pondělí 9.8. bude svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
    V úterý 10.8. je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.  
    Ve středu 11.8. si připomeneme sv. Kláru, pannu.
    V pátek 13.8. bude mše sv. v 15.30 hod.
    V sobotu 14.8. je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbe.
    Příští neděle 15.8. je 20. v mezidobí a mše sv. bude (v Bernarticích) v 11.00 hod. Na tento den připadá svátek Nanebevzetí Panny Marie a odpoledne od 14. hod. bude ještě poutní mše sv. v Rastorách.
    V sobotu 14. a neděli 15. srpna jste také zváni na pouť k Panně Marii Klokotské.
    1. srpna 2010 - ( 18. neděle v mezidobí )
    Ve středu 4.8. je památka sv. Jana Maria Vianney.
    V pátek 6.8. je svátek Proměnění Páně a mše sv. bude v 15.30 hod.
    Příští neděle 8.8. je 19. v mezidobí a mše sv. bude v 11.00 hod.
    V sobotu 14. a neděli 15. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Klokotské.
    25. července 2010 - ( 17. neděle v mezidobí )
    V pondělí 26.7. je svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
    V úterý 27.7. je památka sv. Gorazda a druhů.
    V pátek 30.7. bude mše sv. v 15.30 hod. obětovaná za rodiče Wolfovi, Novákovi a Jaroslava Hejla.
    V sobotu 31.7. je památka sv. Ignáce z Loyoly.
    Příští neděle 1.8. je 18. v mezidobí a mše sv. bude v 11.00 hod. obětovaná za Annu a Karla Černých a jejich syna.
    V sobotu 14. a neděli 15. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Klokotské.
    18. července 2010 - ( 16. neděle v mezidobí )
    11. července 2010 - ( 15. neděle v mezidobí )
    Ve středu 14. července bude památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka narozeného z českého rodu.
    Ve čtvrtek 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
    V pátek 16. července si připomeneme Pannu Marii Karmelskou a mše sv. bude v 15.30 hod.
    Příští neděli 18. července bude pouť u sv. Rosálie, mše sv. tam bude od 11.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! V Bernarticích v kostele sv. Martina se nedělní mše sv. konat nebude! Neděle to bude 16. v mezidobí.
    Kaple sv. Rosálie se nachází jižně od Bernartic, vede k ní modrá turistická značka, lze tam i dojet autem.
mapa -
    4. července 2010 - ( 14. neděle v mezidobí )
    V pondělí 5. července je slavnost a doporučený svátek svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Slavnostní mše svatá bude v 11.00 hodin.
    V úterý 6. července bude památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice.
    V pátek 9. července bude mše sv. v 15.30 hod.
    Příští neděle 11. července je 15. v mezidobí a mše sv. bude od 11.00 hod.

    27. června 2010 - ( 13. neděle v mezidobí )
    V úterý 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů - doporučený svátek. Mše sv. bude od 15.30 hod. za farnost.
    Ve středu 30. června je památka sv. Prvomučedníků římských.
    V pátek 2. července bude mše sv. v 15.30 hod.
    V sobotu 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
    Příští neděle 4. července je 14. v mezidobí a mše sv. bude od 11. hod.

    20. června 2010 - ( 12. neděle v mezidobí )
    V pondělí 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
    V úterý 22. června je památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.
    Ve čtvrtek 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. bude v 15.30 hod. za farnost. Náboženství pro děti už nebude - pokračovat budeme po prázdninách.
    V pátek 25. června bude mše sv. v 15.30 hod.
    Příští neděle je 13. v mezidobí a mše sv. bude od 11. hod. obětovaná za rodinu Bartůňkovu a celé přátelstvo.

    13. června 2010 - ( 11. neděle v mezidobí )
    V úterý 15. června je památka sv. Víta.
    Ve čtvrtek 17. června už nebude náboženství pro děti - pokračovat budeme po prázdninách.
    V pátek 18. června bude mše sv. v 15.30 hod. obětovaná za Severína Máchu, manželku, rodiče a sourozence.
    V sobotu 19. června je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna.
    Příští neděle je 12. v mezidobí a mše sv. bude od 11. hod. obětovaná za Jana Zemana, jeho rodiče, sourozence a celý rod.

    6. června 2010 - ( 10. neděle v mezidobí )
    Ve středu 9. června je památka sv. Efrema Syrského.
    Ve čtvrtek 10. června bude jako obvykle náboženství pro děti od 13.30 hod. Potom bude od 15.30 hod. mše svatá za farnost.
    V pátek 11. června je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a mše sv. bude v 15.30 hod. obětovaná za Marii Kurfirstovou, manžela a dvoje rodiče.
    Příští neděle je 11. v mezidobí a mše sv. bude od 11. hod. obětovaná za Luboše Hořejšího, Václava Jaloveckého, Marii a Jana Matouškovi.
    30. května 2010 - ( Nejsvětější Trojice )
    V pondělí 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
    V úterý 1. června je svátek sv. Justina a od 16.00 hod. bude u sv. Rosálie růžencová pobožnost.
    Ve čtvrtek 3. června bude jako obvykle náboženství pro děti od 13.30 hod. Potom bude od 15.30 hod. mše svatá. Tento den je slavnost Těla a Krve Páně, v naší farnosti ji však budeme slavit až v neděli 6. června.
    V pátek 4. června bude mše sv. v 15.30 hod.
    V neděli 6. června budeme od 11. hod. slavit slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo)  - na závěr mše sv. se uskuteční adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s  průvodem kolem kostela. Děti jsou zvány k doprovázení a sypání přinesených květů před eucharistií.
    23. května 2010 - ( Boží hod svatodušní )
    V úterý 25. května bude od 16.00 hod. u sv. Rosálie májová pobožnost, tak jako každé úterý v měsíci květnu.
    Ve středu 26. května je svátek sv. Filipa Neri.
    Ve čtvrtek 27. května bude jako obvykle náboženství pro děti od 13.30 hod.
    V pátek 28. května bude mše sv. v 15.30 hod.
    V sobotu 29. května jste všichni srdečně zváni na poutní slavnost do Podolí. Mše sv. bude od 10.30 hod. celebrována Mons. Jiřím Paďourem, českobudějovickým biskupem (program pouti zde). Tento den bude kromě toho také letošní poslední májové setkání v Sepekově (viz plakátek).
    V neděli 30. května je slavnost Nejsvětější Trojice a mše svatá bude v 11.00 hod.

    16. května 2010 - ( 7. neděle velikonoční )
    V úterý 18. května bude od 16.00 hod. u sv. Rosálie májová pobožnost, tak jako každé úterý v měsíci květnu.
    Ve čtvrtek 20. května je svátek sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze a národního světce. Náboženství pro děti tentokrát NEBUDE!
    V pátek 21. května bude mše sv. v 15.30 hod. za Josefa Krekule, dvoje rodiče a duše v očistci.
    V sobotu 22. května pokračují pravidelná májová sobotní setkání v Sepekově viz plakátek.
    V neděli 23. května je slavnost Seslání Ducha svatého a mše svatá bude v 11.00 hod. obětovaná za Karla Černého a jeho rodiče. Večerní modlitbou před spaním končí doba velikonoční.

    9. května 2010 - ( 6. neděle velikonoční )
    V pondělí 10. května bude od 9.30 hod. mše svatá, která bude sloužena kněžími píseckého vikariátu. Všichni jste srdečně zváni!
    V úterý 11. května bude od 16.00 hod. bude u sv. Rosálie májová pobožnost, tak jako každé úterý v měsíci květnu.
    Ve středu 12. května je svátek sv. Pankráce.
    Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek. Mše sv. bude v 15.30 hod. Tento den začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Náboženství pro děti bude na faře jako             obvykle od 13.30 hod.
    V pátek 14. května je svátek sv. Matěje a mše sv. bude v 15.30 hod.
    V sobotu 15. května je svátek sv. Žofie. Tento den pokračují pravidelná májová sobotní setkání v Sepekově viz plakátek.
    Neděle 16. května je 7. velikonoční a mše svatá bude v 11.00 hod.

    2. května 2010 - ( 5. neděle velikonoční )
    V pondělí 3. května je svátek svatých Filipa a Jakuba.
    V úterý 4. května je svátek sv. Floriána. Od 16.00 hod. bude u sv. Rosálie májová pobožnost.
    Ve čtvrtek 6. května je svátek sv. Jana Sarkandra. Náboženství pro děti bude na faře jako obvykle od 13.30 hod.
    V pátek 7. května bude mše sv. v 15.30 hod. za Anežku a Antonína Dvořákovi a celou rodinu. Tento den bude ješte v 10.00 hod. zádušní mše svatá za zemřelou Marii Kožíškovou.
    V sobotu 8. května je svátek Panny Marie, prostřednice všech milostí. Tento den pokračují pravidelná májová sobotní setkání v Sepekově viz plakátek.
    Neděle 9. května je 6. velikonoční, mše svatá bude v 11.00 hod. obětovaná za Jaroslava Bláhu.
    25. dubna - 4. neděle velikonoční
    Ve čtvrtek 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské. Náboženství pro děti bude na faře jako obvykle od 13.30 hod.
    V pátek 30. dubna bude mše sv. v 15.30 hod. za Jaroslava Vondráška, otce Jaroslava a celý rod.
    V sobotu 1. května je svátek sv. Josefa dělníka. Tento den začínají pravidelná májová sobotní setkání v Sepekově viz plakátek.
    Neděle 2. května je 5. velikonoční a mše sv. bude v Bernarticích mimořádně už od 8.00 hod.!!! Tato mše bude obětovaná za Jaroslava Blažka, manželku Antonii, syna Jaroslava a Václava Anděla.
    Tuto neděli bude dále v 11.00 hod. poutní mše sv. ve Slabčicích.

    18. dubna 2010 - ( 3. neděle velikonoční )
    Od 18. do 24. dubna je celosvětový týden modliteb za povolání  ke kněžství a zasvěcenému životu.
    Modleme se za ty, kteří mají v rukou světskou moc, to nás vyzývá předseda České biskupské konference otec Jan Graubner ve svém listě. Doporučenou modlitbu ke sv. Václavu naleznete
zde.
    V pondělí 19. dubna je svátek sv. Lva IX. a na tento den připadá 5. výročí zvolení papeže Benedikta XVI.
    V úterý 20. dubna bude na faře od 13.30 hod. náboženství pro děti, ve čtvrtek se tedy tento týden výuka náboženství nekoná.
    Ve středu je svátek sv. Anselma.
    V pátek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,  a mše sv. u nás bude v 15.30 hod. za Jiřího a Josefa Růžičku, rodinu Slámovu a M. Dupákovou.
    Při příležitosti tohoto svátku (hlavního patrona pražské arcidiecéze) zve pražský arcibiskup Dominik Duka OP všechny věřící na poutní bohoslužbu do katedrály sv. Víta v Praze od 18.00 hodin.
    Příští neděle 25. dubna je 4. velikonoční, mše sv. bude v 11.00 hod. obětovaná za Václava Malého, jeho rodiče a rodiče Soldátovi.
    11. dubna 2010 - (2. neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství)
    Ve čtvrtek 15. dubna bude na faře od 13.30 hod. náboženství pro děti.
    V pátek 16. dubna je svátek sv. Bernadety Soubirousové a mše sv. bude v 15.30 hod. za farnost.
    Příští neděle 18. dubna je 3. velikonoční, mše sv. bude v 11.00 hod. obětovaná za Josefa a Marii Veselých, dceru Jindřišku, jejich rodiče a sourozence.

    4. dubna 2010 - Zmrtvýchvstání Páně
    Bohoslužby o velikonocích v Bernarticích:
    Pondělí Velikonoční 5.4. - bohoslužba slova od 11.00 hod.
    V pátek 9.4. bude mše sv. od 15.30 hod za Josefa Jaroše, jeho rodiče, rod Naušů a Františka Dvořáka.
    V neděli 11.4. bude mše sv. v 11.00 hod. za Josefa a Anežku Čapkovi, rodiče a sourozence.
    (obrázek ze sobotní vigilie najdete zde)
    Velikonoční bohoslužby v okolních farnostech:
    Veselíčko - Pondělí Velikonoční 9.30 hod.
    Slabčice - Pondělí Velikonoční 11.00 hod. bohoslužba slova
    Chrášťany - Pondělí Velikonoční 8.00 hod.
    28. března 2010 - Květná neděle
Svěcení ratolestí před kostelem sv. Martina v Bernarticích
    Kompletní rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných premonstráty z Milevska naleznete zde.
    21. března 2010 - (5. neděle postní)
    V úterý 23. března bude v 15:30 hod. pobožnost Křížové cesty u Rozárky.
    Ve čtvrtek 25. března bude na faře jako obvykle od 13.30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně a  mše svatá bude v 15:30 hod. za rodinu Wittmanovu a Maškovu.
    V pátek 26. března je Mše svatá v 15:30 hod. za Josefa Hrůzu, syna Pavla, rodiče Jakovcovi, Benešovi.
    Než půjdete v sobotu spát, posuňte si budíček o 1 hodinu dopředu ke změně na letní čas.
    Postní duchovní obnova bude v sobotu 27.3. ve 14:00 hod. na faře.
    Příští neděle 28. března je Květná neděle. Mše svatá bude v 11:00 hod., obětovaná za Václava Stejskala, jeho rodiče a rodiče Pytelkovi.
    14. března 2010 - (4. neděle postní)
    Ve čtvrtek 18. března bude na faře jako obvykle od 13.30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 19. března je slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek. Tento den odpadá páteční půst. Mše svatá bude v 15:30 hod. za Marii Máchovou, manžela, rodiče a sourozence. Po mši sv. bude křížová cesta.
    V sobotu 20. března se v Latinské škole v klášteře v Milevsku koná od 17. hod. večer "Druhá cesta do Peru" - bližší informace
zde.
    Příští neděle 21. března je 5. postní. Mše svatá bude v 11:00 hod., obětovaná za Josefa Stropnického, rodiče a syna. Odpoledne od 15. hod. jste dále všichni zváni do Latinské školy Milevského kláštera na přednášku jáhna Karla Sádla "Půst je cesta" - bližší informace
zde.
    7. března 2010 - (3. neděle postní)
    Ve čtvrtek 11. března bude na faře jako obvykle od 13.30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 12. března bude mše svatá v 15:30 hod. za Oldřicha Bartoše, syna Jindřicha a rodiče Podrazkých. Po mši sv. bude křížová cesta.
    Příští neděle 14. března je 4. postní. Mše svatá bude v 11:00 hod., obětovaná za zemřelého Josefa Cimbulku, manželku Marii, jejich rodiče a celý živý a mrtvý rod. Odpoledne od 15. hod. jste dále všichni zváni do Latinské  školy Milevského kláštera na divadelní představení "Chudičká a šťastná" - bližší informace zde.
    V neděli 21. března bude mít v Latinské škole kláštera v Milevsku jáhen Karel Sádlo přednášku "Půst je cesta" - bližší informace zde.

    28. února 2010 - (2. neděle postní)
    V pondělí 1. března bude mše svatá v 15.30 h v Domě s pečovatelskou službou.
    Ve čtvrtek 4. března bude na faře jako obvykle od 13.30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 5. března bude mše svatá v 15:30 hod. za farnost. Po mši sv. bude křížová cesta.
    Příští neděle 7. března je 3. postní. Mše svatá bude v 11:00 hod. , obětovaná za Václava Šebka, Annu a Václava Ťupovi, jejich rodiče a sourozence.
     21. února 2010 - (1. neděle postní)
   
V pondělí 22. února je svátek Stolce sv. Petra.
    V úterý 23. února je svátek sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka (upálen ve Smyrně snad roku 155).
    Ve čtvrtek 25. února bude na faře jako obvykle od 13.30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 26. února bude mše svatá v 15:30 hod. za farnost.
    Příští neděle 28. února je 2. postní. Mše svatá bude v 11:00 hod. , obětovaná za Františka Blažka, bratra Václava a jejich rodiče.  
    14. února 2010 - (6. neděle v mezidobí)

    Tento týden bude vyjímečně výuka náboženství pro děti už ve středu (17.2.), a to od 14.30 hod.
    Ve středu 17. února je Popeleční středa, kterou zahajujeme čtyřicetidenní postní dobu. Mše, při které bude udělován popelec bude v 15.30 hod.
    V pátek 19. února bude mše svatá v 15:30 hod.
    Příští neděle 21. února je 1. postní. Mše svatá bude v 11:00 hod. , obětovaná za rodinu Vitmanovu a Matouškovu.    

    7. února 2010 - (5. neděle v mezidobí)
    Příští týden z důvodů jarních prázdnin nebude výuka náboženství pro děti.
    Ve středu 10. února je památka sv. Scholastiky.
    Ve čtvrtek 11. února bude památka Panny Marie Lurdské. Je to světový den nemocných, ve kterém budeme na ně v modlitbě zvláště pamatovat.
    V pátek 12. února bude mše svatá v 15:30 hod.
    Příští neděle 14. února je 6. v mezidobí. Mše svatá bude v 11:00 hod.

     31. ledna 2010 - (4. neděle v mezidobí)
    V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice).
    Ve středu 3. února bude památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
    Ve čtvrtek 4. února bude na faře jako obvykle od 13.30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 5. února bude mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za patera I. Vitka.
    Příští neděle 7. února je 5. v mezidobí. Mše svatá bude v 11:00 hod. za Jiřího Kotrbu a jeho rodiče.
    24. ledna 2010 - (3. neděle v mezidobí)
   
Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
    V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
    V úterý 26. ledna je památka sv. Timotea a Tita, biskupů.
    Ve čtvrtek 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Na faře bude od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 29. ledna bude mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za farnost.
    Příští neděle 31. ledna je 4. v mezidobí. Mše svatá bude v 11:00 hod.
    17. ledna 2010 - (2. neděle v mezidobí)
    V pondělí 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
    Ve středu 20. ledna je svátek svatých Fabiána a Šebestiána.
    Ve čtvrtek 21. ledna je svátek sv. Anežky Římské a na faře bude od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 22. ledna bude mše svatá v 15:30 hod.
    Příští neděle 24. ledna je 3. v mezidobí. Mše svatá bude v 11:00 hod.
    Česká biskupská konference vyhlašuje na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
    10. ledna 2010 - (Svátek Křtu Páně)
    Ve čtvrtek 14. ledna bude na faře od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti a mše svatá bude v 15:30 hod. za farnost.
    V pátek 15. ledna bude mše svatá v 15:30 hod. za Jindřicha Bartoše, syna Oldřicha a rodiče Podrazkých.
    Příští neděle 17. ledna je 2. v mezidobí. Mše svatá bude v 11:00 hod.
    3. ledna 2010 - (2. neděle po Narození Páně)
   
Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek, mše svatá bude v 15:30 hod.
    V sobotu 9. ledna v odpoledních hodinách se bude konat Tříkrálová sbírka.
    Příští neděli 10. ledna je Svátek Křtu Páně a končí doba vánoční. Mše svatá bude v 11:00 hod., za Václava Šebka, Annu a Václava Ťupovi a za jejich rodiče.

Oznámení 2009