27. prosince 2009 - svátek Svaté Rodiny
    V pondělí 28. prosince je svátek Mláďátek betlémských.
    V úterý 29. prosince je svátek sv. Tomáše Becketa.
    Ve čtvrtek 31. prosince je svátek sv. Silvestra, mše svatá na poděkování bude již v 15:00 hod.
    V pátek 1. ledna 2010 - slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svatá v 11:00 hod. za farnost.
    Neděle 3. ledna je 2. neděle po narození Páně. Mše svatá bude v 11:00 hod.
    20. prosince 2009 - 4. neděle adventní
    Ve čtvrtek 24. prosince půlnoční mše svatá bude již v 22:30 hod., ve Veselíčku bude ve 24:00 hod.
    V pátek 25. prosince - slavnost Narození Páně bude mše svatá v 11:00 hod.
    V sobotu 26. prosince je svátek svatého Štěpána. Mše svatá bude v 11:00 hod.
    V neděli 27. prosince je svátek Svaté rodiny. Mše svatá bude v 11:00 hod.
    13. prosince 2009 - 3. neděle adventní

    V pondělí 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
    Ve čtvrtek 17. prosince bude na faře od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti a mše svatá bude v 15:30 hod.
    V pátek 18. prosince bude mše svatá v 15:30 hod. za Františka Dvořáka a všechny zemřelé z rodiny.
    Neděle 20. prosince je 4. adventní. Mše svatá bude v 11:00 hod. za Václava a Růženu Kiclovi, jejich syna a rodiče.
     6. prosince 2009 - 2. neděle adventní
     V pondělí 7. prosince je památka sv. Ambrože.
     Ve úterý 8. prosince je Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za farnost.
     Ve čtvrtek 10. prosince bude na faře od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti. Mše svatá v 15:30 hod. bude v Domě s pečovatelskou službou.
     V pátek 11. prosince je mše svatá v 15:30 hod. za Marii a Kristýnu Máchovi.
     Neděle 13. prosince je 3. adventní. Mše svatá bude v 11:00 hod. za Josefa Stropnického a jeho otce. 
   29. listopadu 2009 - 1. neděle adventní

    V pondělí 30. listopadu je svátek sv. apoštola Ondřeje.
    Ve čtvrtek 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za farnost. Tento den bude na faře od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 4. prosince je mše svatá v 15:30 hod. za Marii Bendovou, manžela, dceru a celý rod.
    Neděle 6. prosince je 2. adventní. Mše svatá bude v 11:00 hod. za rodinu Bartůňkovu a celé přátelstvo.

    22. listopadu 2009 - Slavnost Ježíše Krista Krále
    V pondělí 23. listopadu je památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
    V úterý 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Lac a druhů.
    Ve středu 25. listopadu je památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.
    Ve čtvrtek 26. listopadu je mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za farnost. Tento den bude na faře od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 27. listopadu je mše svatá v 15:30 hod.
    Neděle 29. listopadu je 1. adventní a začínáme nový církevní rok. Mše svatá bude v 11:00 hod. za Václava a Annu Ťupovi a Václava Šebka.

     15. listopadu 2009 - 33. neděle v mezidobí
     V pondělí 16. listopadu je sv. Markéta skotská.
     V úterý 17. listopadu je památka sv. Alžběty uherské.
     Ve čtvrtek 19. listopadu je mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za farnost. Tento den bude na faře od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
     V pátek 20. listopadu je mše svatá v 15:30 hod. za Marii Matouškovou, rodiče Bendovi, Matouškovi, Luboše Hořejšího a Jana Matouška.
     V sobotu 21. listopadu je svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
     V neděli 22. listopadu je slavnost Krista Krále. Mše svatá bude v 11:00 hod. za Jana Mlčkovského a jeho rodiče.

    8. listopadu 2009 - 32. neděle v mezidobí
    V pondělí 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
    V úterý 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého.
    Ve středu 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
    Ve čtvrtek 12. listopadu je památka sv. Josafata a mše sv. bude v 15.30 hod. obětovaná za farnost. Tento den bude na faře od 13:30 hod. pravidelná výuka náboženství pro děti.
    V pátek 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny a je 20. výročí od jejího svatořečení. Mše svatá bude v 15:30 hod. za rodiče Podrazkých, Oldřicha Bartoše a syny.
    Neděle 15. listopadu je 33. v liturgickém mezidobí. V našem kostele budeme slavit posvícení a mše svatá bude v 11:00 hod. za Martina Zemana a celou živou rodinu.
    Ještě dnes 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za sv. otce) navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam     třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

    1. listopadu 2009 - Slavnost Všech svatých
    V pondělí 2. listopadu je Vzpomínka na věrné zemřelé, od 14. hod bude dušičková pobožnost na hřbitově a potom mše svatá v 15:30 hod.
    Ve středu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského.
    Ve čtvrtek 5. listopadu bude na faře od 13:30 hod. výuka náboženství pro děti.
    V pátek 6. listopadu bude mše svatá v 15:30 hod. za Bedřicha a Anežku Somerovi, jejich rodiče a celý rod.
    Neděle 8. listopadu je 32. v liturgickém mezidobí. Mše svatá bude v 11:00 hod. za rodinu Blažkovu, Stropnických.
    1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
    Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
    Svátost smíření (neboli sv. zpověď) není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na     úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

    25. října 2009 - 30. neděle v mezidobí
    Ve středu 28. října je svátek Sv. Šimona a Judy a růžencová pobožnost u Rozárky bude už ve 14:30 hod. V 16. hod. jste všichni zváni na představení "Každý své břímě" - viz
plakátek.
    Ve čtvrtek 29. října mše svatá ani náboženství pro děti nebude.
    V pátek 30. října bude mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za farnost. Tento den bude ještě pohřeb pana Petra Kroihera z Bojenic, rozloučíme se s ním v kostele Sv. Martina při bohoslužbě slova v 9:30 hod.
    Neděle 1. listopadu je 31. v liturgickém mezidobí a slavíme slavnost Všech svatých. Mše svatá bude v 11:00 hod. za Václava Malého, jeho rodiče a rodiče Soldátovi.
    1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba     na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
    Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech         lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
    Svátost smíření (neboli sv. zpověď) není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na             úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

    18. října 2009 - 29. neděle v mezidobí
    Ve středu 21. října bude v 15:00 hod. růžencová pobožnost u Rozárky.
    Ve čtvrtek 22. října bude mše svatá v 15:30 hod. obětovaná za farnost. Přede mší sv. bude na faře od 13:30 hod. výuka náboženství pro děti.
    V pátek 23. října je památka sv. Jana Kapistránského, kněze, mše svatá bude v 15:30 hod. obětovaná za Marii a Severina Máchovi.
    Neděle 25. října je 30. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za manžele Řezáčovi, jejich rodiče, sourozence a dceru Marii.

     11. října 2009 - 28. neděle v mezidobí
    Ve středu 14. října je památka sv. Kalista I., papeže. V 15:00 hod. bude růžencová pobožnost u Rozárky.
    Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Mše svatá bude v 15:30 hod. a bude obětovaná za novomanžele Janu a Tomáše Zemanovi.
     Přede mší sv. bude na faře od 13:30 hod. výuka náboženství pro děti.
    V pátek 16. října je památka sv. Markéty Alacoque a mše svatá bude v 15:30 hod. obětovaná za Karla a Boženu Weberovi a rodinu Kozákovu.
    V sobotu 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského. 
    Neděle 18. října je 29. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za rodinu Wittmanovu a Maškovu. Tento den je misijní nedělí - nezapomeňme na pomoc misiím v kostelní sbírce, která jim bude věnovaná.

    4. října 2009 - 27. neděle v mezidobí
    Ve středu 7. října je památka Panna Maria Růžencová. V 15:00 hod. bude růžencová pobožnost u Rozárky.
    Ve čtvrtek 8. října bude mše svatá v 15:30 hod. Přede mší sv. bude na faře od 13:30 hod. výuka náboženství pro děti.
    V pátek 2. října bude mše svatá v 15:30 hod.
    Neděle 11. října je 28. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za Františka a Jiřinu Blažkovi, jejich rodiče a sourozence.

    27. září 2009 - 26. neděle v mezidobí
    V pondělí 28. září je slavnost sv. Václava.
    V úterý 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
    Ve středu 30. září je památka sv. Jeronýma.
    Ve čtvrtek 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, bude mše svatá v 15:30 hod. za uzdravení. Přede mší sv. bude na faře od 13:30 hod. výuka náboženství pro děti.
    V pátek 2. října je sv. andělů stražných, mše svatá v 15:30 hod.
    Neděle 4. října je 27. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za rodinu Josefa Jaroše, Naušů a Františka Dvořáka.
    20. září 2009 - 25. neděle v mezidobí
    V pondělí 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
    Ve středu 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, který byl navštěvován panem kardinálem Tomáškem.
    Ve čtvrtek 24. září bude mše svatá v 15:30 hod. za farnost. Přede mší sv. bude na faře od 13:30 hod. výuka náboženství pro děti.
    V pátek 25. září bude mše svatá v 15:30 hod. za Růženu a Josefa Kolářovi a celý rod.
    V sobotu 26. září je památka sv. Kosmy a Damiána.
    Neděle 27. září je 26. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za Václava Blechu, jeho rodiče, za Boženu Maryškovou a její rodiče.
    13. září 2009 - 24. neděle v mezidobí
    V pondělí 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
    V úterý 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
    Ve středu 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice a naší národní světice.
    Ve čtvrtek 17. září je památka sv. Kornelia a Cypriána a mše svatá v 15:30 hod. bude za farnost.
    V pátek 18. září bude mše svatá v 15:30 hod. za Jaroslava Vondráška, syna Jaroslava, rodiče Blažkovi a syny.
    Neděle 20. září je 25. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za rodinu Bílou a dvojí rodiče.

    6. září 2009 - 23. neděle v mezidobí

    V úterý 8. září je svátek Narození Panny Marie.
    Ve čtvrtek 10. září bude mše svatá v 15:30 hod. za farnost.
    V pátek 11. září bude mše svatá v 15:30 hod. za Jiřího a Josefa Růžičkovi, rodinu Slámovu a Dupákovu.
    V sobotu 12. září je svátek Jména Panny Marie.
    Neděle 13. září je 24. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za Jaroslava Blažka a jeho rodiče.

    30. srpna 2009 - 22. neděle v mezidobí
    V pondělí 31. srpna je svátek sv. Rajmunda.
    V úterý 1. září je svátek sv. Jiljí.
    Ve středu 2. září je svátek sv. Justa.
    Ve čtvrtek 3. září si připomeneme sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
    V pátek 4. září bude sv. Rozalie, mše svatá bude v 15:30 hod. za rodinu Maškovu a Vittmanovu.
    V sobotu 5. září je sv. Viktorin.
    Neděle 6. září je 23. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod. za rodinu Máchovu. V Sepekově bude pouť, podrobnosti na stránkách kláštera v Milevsku.
    23. srpna 2009 - 21. neděle v mezidobí
    V pondělí 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
    Ve čtvrtek 27. srpna si připomeneme sv. Moniku, matku  sv. Augustina.
    V pátek 28. srpna bude památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve, mše svatá bude v 15:30 hod.
    V sobotu 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele.
    Neděle 30.8. bude 22. v liturgickém mezidobí, mše svatá bude v 11:00 hod.
    16. srpna 2009 - 20. neděle v mezidobí

    Dnes v neděli 16.8. je ještě poutní mše svátku Nanebevzetí Panny Marie ve 14. hod. v Rastorách.
    Ve čtvrtek 20.8. si připomeneme sv. Bernarda, opata a učitele církve.
    V pátek 21.8. je památka sv. Pia X., papeže, a mše sv. bude v 15.30 hod.
    V sobotu 22.8. je svátek Panny Marie Královny.
    Neděle 23.8. bude 21. v liturgickém mezidobí.
    9. srpna 2009 - 19. neděle v mezidobí
    V pondělí 10.8. je svátek sv. Vavřince.
    V úterý 11.8. je sv. Klára.
    Ve středu 12.8. je sv. Jana Františka de Chantal.
    Ve čtvrtek 13.8. je svátek sv. Ponciána a Hyppolita, mše svatá v 15:30 za Marii Valešovou, bratra a rodiče z obojí strany.
    V pátek 14.8.  je památka sv. Maxmiliana Kolbe, mše svatá v 15:30.
    V sobotu 15.8. je pouť na Klokotech 
(plakátek zde)
    Neděle 16.8. je svátek Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá bude v 11:00 za Karla a Jiřího Fořta.
    2. srpna 2009 - 18. neděle v mezidobí
    V úterý 4.8. je sv. Jan Maria Vianney.
    Ve středu 5.8. je posvěcení baziliky P. Marie Sněžné v Římě.
    Ve čtvrtek 6.8. je svátek Proměnění Páně, mše svatá v 15:30 za farnost.
    V pátek 7.8.  je mše svatá v 15:30 za rodinu Šimečků.
    Neděle 9.8. je 19. v mezidobí, mše svatá bude v 11:00 za rodiče Františka a Annu Brázdovi a Josefa a Růženu Tomana.
    26. ČERVENCE 2009 - 17. neděle v mezidobí
    V pondělí 27.7. je památka sv. Gorazda a jeho druhů.
    Ve středu 29.7. je svátek sv. Marty.
    V pátek 31.7. je památka sv. Ignáce z Loyoly. Mše sv. v 15.30 hod. bude obětována za rodinu Soldátovu.
    V sobotu 1.8. je památka sv. Alfonse z Liguori.
    Neděle 2.8. je 18. v mezidobí, mše sv. bude v 11.00 hod. za Josefa Krekule a dvoje rodiče.
    V úterý 4.8. od 19. hod. bude na nádvoří milevského kláštera koncert kapely Hradišťan (
plakátek zde).
    19. ČERVENCE 2009 - 16. neděle v mezidobí
    Ve středu 22.7. je památka sv. Marie Magdaleny.
    Ve čtvrtek 23.7. je svátek sv. Brigity, mše sv. bude od 15.30 hod. za farnost.
    V pátek 24.7. bude mše sv. od 15.30 hod. obětovaná za Annu Markovou a Kristýnu Máchovou.
    V sobotu 25.7. je svátek sv. Jakuba, apoštola.
    Neděle 26.7. je 17. v mezidobí, mše sv. bude v 11.00 hod. za Annu a Jindřicha Kotrbu, obojí rodiče, syna a snachu.
    12. ČERVENCE 2009 -  15. neděle v mezidobí
    V pondělí 13.7. je památka sv. Jindřicha.
    V úterý 14.7. je památka bl. Hroznaty.
    Ve středu 15.7. je památka sv. Bonaventury.
    Ve čtvrtek 16.7. je památka Panny Marie Karmelské, mše sv. bude od 15.30 hod. za Jiřinu Kabeláčovou a celý rod.
    V pátek 17.7. bude mše sv. od 15.30 hod obětovaná za Františka a Barboru Dvořákovi a celý rod.
    Neděle 19.7. je 16. v mezidobí a v 11.00 hod. bude poutní mše sv. u Sv. Rosálie. Bude obětovaná za Marii a Josefa Veselých, dceru Jindřišku, jejich rodiče a sourozence. V kostele Sv. Martina v Bernarticích tento den žádná mše sv. nebude.
    5. ČERVENCE 2009 - slavnost Sv. Cyrila a Metoděje
    V pondělí 6.7. je památka sv. Marie Goretti.
    V pátek 10.7. je mše sv. v 15.30 hod. za rodinu Stejskalovu, Marii a Emanuela.
    V sobotu 11.7. je svátek sv. Benedikta.
    Neděle 12.7. je 15. v liturgickém mezidobí, mše sv. je v 11. hod. za Karla a Annu Černých, syna Karla a jejich rodiče.
     28. ČERVNA 2009 - 13. nedělě v mezidobí
    V úterý 30.6. v 10:00 hod. se koná pohřeb Marie Čedíkové (parte zde).
    Ve čtvrtek 2.7. v 15:30 hod. bude mše svatá za farnost.
    V pátek 3.7. v 15:30 hod. bude mše svatá za živé a zemřelé z rodiny Botlíků a Literáků.
    V neděli 5.7. v 11:00 hod. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše svatá za Josefa Jaroše, rodinu Naušů a Františka Dvořáka.
    21. ČERVNA 2009 - 12. nedělě v mezidobí
    V pondělí 22.6. je památka sv. Aloise Gonzagy.
    Ve středu 24.6. je svátek Narození sv. Jana Křtitele.
    Ve čtvrtek 25.6. bude mše sv. v 15.30 hod. za farnost.
    V pátek 26.6. bude mše sv. v 15.30. Mše sv. bude obětována za Luboše, Růženu a Josefa Hořejší, Václava Jaloveckého a Marii Matouškovou.
    V sobotu 27.6. je památka sv. Cyrila Alexandrijského.
    V neděli 28.6. bude mše sv. v 11.00 hod. za Jana Zemana, jeho rodiče, sourozence a celý rod.
    14. ČERVNA 2009
- Slavnost Těla a krve Páně
    V pondělí 15.6. bude památka Sv. Víta.
    Ve čtvrtek 18.6. bude mše sv. v 15.30 hod. za farnost.
    V pátek 19.6. je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svatá v 15.30 hod. bude obětována za Slavomíra Máchu, manželku a sourozence.
    V sobotu je svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
    21.6. je 12. neděle v mezidobí, mše sv. v 11.00 hod bude obětována za rodinu Bartůňkovu a přátelstvo.

     7. ČERVNA 2009 - Slavnost Nejsvětější Trojice
    V úterý 9.6. bude památka Sv. Efréma Syrského.
    Ve čtvrtek 11.6. bude mše sv. v 15.30 hod. za farnost. Tento den je slavnost Těla a Krve Páně, v naší farnosti ji však budeme slavit až v neděli 14.6.
    V pátek 12.6. bude mše sv. v 15.30 hod za Jana Mlčkovského a jeho rodiče.
    V pátek 12.6. jsou všichni zváni do místní mateřské školy na "Povídání o Svaté zemi". Slovem i obrazem bude provázet P. Matěj Baluch OPraem. Pozor změna - začátek již v 16.30 hod.
    V neděli 14.6. budeme slavit slavnost Těla a krve Páně a mše sv. v 11.00 hod. bude obětována za Josefa Stropnického, jeho rodiče a syna.

     31.května 2009 - slavnost Seslání Ducha Svatého
    V pondělí 1.6. je památka sv. Justína, mučedníka.
    Ve středu 3.6. je památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů, ugandských mučedníků.
    Ve čtvrtek 4.6. je v 15:30 hod. mše svatá za farnost.
    V pátek 5.6. je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
    Mše svatá je v 15:30 hod. za Jiřího a Josefa Růžičkovi a za rodinu Slámovu
    V sobotu 6.6. je památka sv. Norberta, biskupa a našeho národního patrona.
    V neděli 7.6. je slavnost Nejsvětější Trojice.
    Mše svatá je v 11:00 hod. za Marii Cimbulkovou, manžela Josefa, jejich rodiče a celý živý i mrtvý rod a duše v očistci.
    V pátek 12.6. v 17:00 hod. bude v mateřské škole v Bernarticích "Povídání o Svaté zemi".
    Slovem i obrazem bude provázet P. Matěj Baluch OPraem.
Plakátek zde
    24.května 2009 - 7. neděle velikonoční
     V úterý 26.5. je památka sv. Filipa Neri a je ve 14. h zádušní mše svatá a pohřeb pana Jana Cihláře (parte zde).
    Ve středu 27.5. je památka sv. Augustina z Cantebury.
    Ve čtvrtek 28.5. je mše sv. v 15.30 h za farnost.
    V pátek 29.5. je mše sv. v 15.30 h za zemřelého Antonína Holuba.
    V sobotu 30.5. je památka sv. Zdislavy.
    V neděli 31.5. je slavnost Seslání Ducha Svatého, mše bude v 11. h za pana Vladimíra Vítka a jeho rodiče.
    V neděli 31.5 je také poutní mše sv. v Podolí od 14. h.
    V neděli 31.5. je v Milevsku koncert ke slavnosti kláštěrní baziliky - plakátek zde