Římskokatolická farnost

Bernartice, Veselíčko, Chrášťany

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle

5.1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

08:00

09:30

11:00

Slabčice

Veselíčko

Za Marii Duškovou a Václava Duška, manžela a syna Jaroslava, za rodiče Máchovy a dva syny

Bernartice

Za Marii Jírovcovou a její rodinu

Pondělí

6.1.

Pondělí po Zjevení Páně

Úterý

7.1.

Úterý po Zjevení Páně

15:00

Veselíčko – osadní svátek

Středa

8.1.

Středa po Zjevení Páně

16:00

Bernartice

Čtvrtek

9.1.

Čtvrtek po Zjevení Páně

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

10.1.

Pátek po Zjevení Páně

16:00

Bernartice

Sobota

11.1.

Sobota po Zjevení Páně

Neděle

12.1.

Svátek Křtu Páně

08:00

09:30

11:00

Chrášťany

Veselíčko

Bernartice

Za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovy, jejich rodiče a sourozence

Mše sv. v Bernarticích budou ve všední den na faře v kapli od 16:00 hod.

V úterý 7. 1. je osadní svátek ve Veselíčku. Od 15:00 do 16:00 hod bude v kostele výstav Nejsvětější svátosti oltářní.