++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Neděle

4. 6.

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

08:00

9:30

Bernartice

Za † Jana Zemana, jeho rodiče, sourozence a celou rodinu

Veselíčko

Za † Václava Kodada, rodiče Loukotovy, zetě Miroslava, snachu Libuši, syna Josefa a dceru Marii a DVO

Pondělí

5. 6.

Památka

sv. Bonifáce,

biskupa a mučedníka

Úterý

6. 6.

Slavnost

sv. Norberta,

biskupa a zakladatele našeho řádu

Středa

7. 6.

Středa 9. týdne v mezidobí

Čtvrtek

8. 6.

Svátek

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

9. 6.

Pátek 9. týdne v mezidobí

17:00

Bernartice

Za Josefa Kučeru

Sobota

10. 6.

Sobota 9. týdne v mezidobí

Neděle

11. 6.

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

9:30

11:00

Veselíčko

Za Františka a Annu Hlaváčkovy a oboje rodiče Bernartice

Za Boženu Stropnickou, manžela, jejich rodiče a sourozence, syna a vnuka Pepu

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

Jelikož v neděli 18. 6. bude mše sv. Milevsku, tak sbírka na opravu fary bude 11. 6.

V neděli 4. 6. je sbírka na potřeby diecéze