++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

SLAVNOST NEJVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

Neděle

11. 6.

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

9:30

11:00

Veselíčko

Za Františka a Annu Hlaváčkovy a oboje rodiče Bernartice

Za Boženu Stropnickou, manžela, jejich rodiče a sourozence, syna a vnuka Pepu

Pondělí

12. 6.

Pondělí 10. týdne v mezidobí

Úterý

13. 6.

Památka

sv. Antonína z Padovy,

kněze a učitele církve

Středa

14. 6.

Středa 10. týdne v mezidobí

Čtvrtek

15. 6.

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

17:30

Křižanov - BS

Pátek

16. 6.

Pátek 10. týdne v mezidobí

17:00

Bernartice

Sobota

17. 6.

Sobota 10. týdne v mezidobí

Neděle

18. 6.

11. neděle v mezidobí

10:30

Milevsko – biřmování v klášterní bazilice

Jelikož v neděli 18. 6. bude mše sv. Milevsku, tak sbírka na opravu fary bude 11. 6.

V pátek 16. 6. bude v Milevsku v bazilice od 19 do 21 adorace s možností svátosti smíření