++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 

Neděle

1. 1.

Slavnost

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

8:00

9:30

Bernartice

Veselíčko

Za rodinu Brčákovu, Ježkovu a Švejdovu

Pondělí

2. 1.

Památka

sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského,

biskupů a učitelů zákona

Úterý

3. 1.

Úterý po oktávu Narození Páně

Středa

4. 1.

Středa po oktávu Narození Páně

Čtvrtek

5. 1.

Čtvrtek po oktávu Narození Páně

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

6. 1.

Slavnost

Zjevení Páně

16:00

Bernartice

Sobota

7. 1.

Sobota po Zjevení Páně

Neděle

8. 1.

Svátek Křtu Páně

8:00

9:30

Bernartice

Za Václava a Annu Ťupovy, Václava Šebka a jejich rod

Veselíčko

Za Otto a Blanku Lhotovi, dceru Blanku a jejich rodiče

Páteční mše sv. v Bernarticích v zimním období budou na faře v kapli

V sakristii jsou na prodej stolní kalendáře na rok 2017, cena je 65,- Kč

V pátek budeme při mši sv. světit tříkrálovou vodu, kadidlo, křídu a zlato

V pátek 6. 1. bude od 15:00 na faře adorace a při ní možnost svátosti smíření