++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

Neděle

28. 5.

Slavnost

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

08:00

9:30

14:00

Bernartice

Za Václava Anděla, manželku Aloisii, jejich rodiče, sourozence a vnuky

Veselíčko

Za Stanislava Daňhu a jeho rodiče

Podolí – poutní mše sv.

Pondělí

29. 5.

Pondělí po 7. neděli velikonoční

Úterý

30. 5.

Památka

sv. Zdislavy 

Středa

31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek

1. 6.

Památka

sv. Justina,

mučedníka

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

2. 6.

Pátek po 7. neděli velikonoční

17:00

Bernartice

Za P. Vladimíra Vítka a jeho rodiče

Sobota

3. 6.

Památka

sv. Karla Lwangy

 a druhů mučedníků

Neděle

4. 6.

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

08:00

9:30

Bernartice

Za † Jana Zemana, jeho rodiče, sourozence a celou rodinu

Veselíčko

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

Po celý měsíc květen budou bývat májové pobožnosti v kapli sv. Rozálie v neděli od 17:00 hod. a po individuální domluvě může být májová pobožnost i v jiných kaplích

V pátek 2. 6. od 16:00 bude ADORACE v Bernarticích

V neděli 4. 6. je sbírka na potřeby diecéze