++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

7. neděle v mezidobí

 

Neděle

19. 2.

6. neděle v mezidobí

9:30

11:00

Veselíčko

Za Stanislava Daňhu a rodiče, Růženu pomahačovou, manžela a rodiče, za P. Aloise Daňhu, sourozence a rodiče

Bernartice

Pondělí

20. 2.

Pondělí 7. týdne v mezidobí

Úterý

21. 2.

Úterý 7. týdne v mezidobí

Středa

22. 2.

Svátek Stolce sv. apoštola Petra

Čtvrtek

23. 2.

Památka

sv. Polykarpa,

biskupa a mučedníka

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

24. 2.

Pátek 7. týdne v mezidobí

16:00

Bernartice

Sobota

25. 2.

Sobota 7. týdne v mezidobí

Neděle

26. 2.

8. neděle v mezidobí

9:30

11:00

Veselíčko

Za Karla a Annu Brčákovy, jejich rodiče a sourozence

Bernartice

Páteční mše sv. v Bernarticích v zimním období budou na faře v kapli

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

V neděli 19. 2. bude sbírka Svatopetrský halíř