++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

4. NEDĚLE POSTNÍ

 

Neděle

26. 3.

4. NEDĚLĚ POSTNÍ

9:30

11:00

Veselíčko

Za Ludmilu a Josefa Procházkovy, celý * a † rod

Bernartice

Za Miroslava Soldáta

Pondělí

27. 3.

Pondělí po 4. neděli postní

Úterý

28. 3.

Úterý po 4. neděli postní

Středa

29. 3.

Středa po 4. neděli postní

Čtvrtek

30. 3.

Čtvrtek po 4. neděli postní

17:30

Křižanov - BS

Pátek

31. 3.

Pátek po 4. neděli postní

Sobota

1. 4.

Sobota po 4. neděli postní

Neděle

2. 4.

5. NEDĚLĚ POSTNÍ

9:30

11:00

Veselíčko

Za Josefa a Annu Švejdovy, jejich rodiče a sourozence

Bernartice

Za Josefa Cimbulku, manželku Marii, jejich rodiče a celý * a † rod a DVO

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

V době postní se budeme společně modlit pobožnost křížové cesty 20 min. před mší svatou