++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

3. NEDĚLE POSTNÍ

 

Neděle

19. 3.

3. NEDĚLĚ POSTNÍ

9:30

11:00

Veselíčko

Za Josefa Kubíčka, manželku Marii, snachu Evu a jejich sourozence

Bernartice

Za celou rodinu Hánovu, Soldátovu a Houdovu

Pondělí

20. 3.

Slavnost

SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

Úterý

21. 3.

Úterý po 3. neděli postní

Středa

22. 3.

Středa po 3. neděli postní

Čtvrtek

23. 3.

Čtvrtek po 3. neděli postní

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

24. 3.

Pátek po 3. neděli postní

16:00

Bernartice

Na přímluvu P. Marie za uzdravení postiženého děvčete

Sobota

25. 3.

Slavnost

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Neděle

26. 3.

4. NEDĚLĚ POSTNÍ

9:30

11:00

Veselíčko

Za Ludmilu a Josefa Procházkovy, celý * a † rod

Bernartice

Za Miroslava Soldáta

Páteční mše sv. v Bernarticích v zimním období budou na faře v kapli

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

V době postní se budeme společně modlit pobožnost křížové cesty 20 min. před mší svatou