++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

30. týden v mezidobí

 

Neděle

29. 10.

30. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Josefa Průšu, manželku, rodiče a DVO

Bernartice

Za Pavla Jírovce

Pondělí

30. 10.

Pondělí 30. týdne v mezidobí

Úterý

31. 10.

Úterý 30. týdne v mezidobí

9:30

Bernartice – vikariátní konference

Za Růženu Bartošovou a její rodinu

Středa

1. 11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

16:00

Bernartice

Čtvrtek

2. 11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

15:00

16:00

17:00

17:30

Bernartice – pobožnost na hřbitově

Bernartice

Veselíčko – pobožnost na hřbitově

Křižanov

Pátek

3. 11.

Pátek 30. týdne v mezidobí

18:00

Milevsko - klášter

Hubertská troubená mše sv.

Sobota

4. 11.

Památka

sv. Karla Boromejského,

biskupa

Neděle

5. 11.

31. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Bernartice

Za Václava Šebka, Václava a Annu Ťupovy, jejich rodiče a DVO

V neděli 22. 10. byla sbírka na misie, Veselíčko 3700,- Bernartice 3500,- Pán Bůh zaplať

V sakristii jsou na prodej stolní kalendáře na rok 2018, cena je 70,- Kč