++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

3. neděle v mezidobí

 

Neděle

22. 1.

3. neděle v mezidobí

9:30

11:00

Veselíčko

Za Františku a Josefa Krejčí, dceru Marii a jejího manžela 

Bernartice

Za Jiřího Kotrbu a jeho rodicče

Pondělí

23. 1.

Pondělí 3. týdne v mezidobí

Úterý

24. 1.

Památka

sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Středa

25. 1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Čtvrtek

26. 1.

Památek

sv. Timoteje a Tita,

biskupů

17:30

Křižanov - BS

Pátek

27. 1.

Pátek 3. týdne v mezidobí

Sobota

28. 1.

Památka

sv. Tomáše Akvinského

Neděle

29. 1.

4. neděle v mezidobí

9:30

11:00

Veselíčko

Za Petra Kubištu, jeho rodinu a na dobrý úmysl 

Bernartice

Páteční mše sv. v Bernarticích v zimním období budou na faře v kapli

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů