++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

2. NEDĚLE POSTNÍ

 

Neděle

12. 3.

2. NEDĚLĚ POSTNÍ

9:30

11:00

Veselíčko

Za Vladimíra a Marii Kotrbovy a oboje rodiče

Bernartice

Za Aloisii Blažkovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a syna Jaroslava

Pondělí

13. 3.

Pondělí po 2. neděli postní

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA

Úterý

14. 3.

Úterý po 2. neděli postní

Středa

15. 3.

Středa po 2. neděli postní

Čtvrtek

16. 3.

Čtvrtek po 2. neděli postní

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

17. 3.

Pátek po 2. neděli postní

16:00

Bernartice

Za uzdravení z těžkých depresí a Boží pomoc a ochranu Panny Marie

Sobota

18. 3.

Sobota po 2. neděli postní

Neděle

19. 3.

3. NEDĚLĚ POSTNÍ

9:30

11:00

Veselíčko

Za Josefa Kubíčka, manželku Marii, snachu Evu a jejich sourozence

Bernartice

Za celou rodinu Hánovu, Soldátovu a Houdovu

Páteční mše sv. v Bernarticích v zimním období budou na faře v kapli

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

V době postní se budeme společně modlit pobožnost křížové cesty 20 min. před mší svatou