++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

29. týden v mezidobí

 

Neděle

22. 10.

29. týden v mezidobí

Den modliteb za misie

09:30

11:00

Veselíčko

Za Kamila Krejčího

Bernartice

Za rodinu Wittmanovu, Maškovu, celý * a † rod
a DVO

Pondělí

23. 10.

Pondělí 29. týdne v mezidobí

Úterý

24. 10.

Úterý 29. týdne v mezidobí

Středa

25. 10.

Středa 29. týdne v mezidobí

Čtvrtek

26. 10.

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

27. 10.

Pátek 29. týdne v mezidobí

16:00

Bernartice

Za Řezáčovu a Řežábkovu

Sobota

28. 10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Neděle

29. 10.

30. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Josefa Průšu, manželku, rodiče a DVO

Bernartice

Za Pavla Jírovce

V neděli 15. 10. bude sbírka na opravu fary

V neděli 22. 10 bude sbírka na misie