++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

27. týden v mezidobí

 

Neděle

8. 10.

27. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Annu a Josefa Hurtíkovy, snachu Františku a celý rod

Bernartice

Za MUDr. Ilonu Blažkovou

Pondělí

9. 10.

Pondělí 27. týdne v mezidobí

Úterý

10. 10.

Úterý 27. týdne v mezidobí 

Středa

11. 10.

Středa 27. týdne v mezidobí

Čtvrtek

12. 10.

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

13. 10.

Pátek 27. týdne v mezidobí

17:00

Bernartice

Za Karla a Annu Černých a jejich syna

Sobota

14. 10.

Sobota 27. týdne v mezidobí

Neděle

15. 10.

28. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za rodinu Sádlovu a DVO

Bernartice

Za Václava Jírovce a jeho rodinu

V pátek 6. 10. bude od 16:00 adorace a možnost přijmout svátost smíření