++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

26. týden v mezidobí

 

Neděle

1. 10.

26. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Karla Máru, jeho manželku, za Zdeňka Máru a Jaroslavu Bozděchovou

Bernartice

Pondělí

2. 10.

Památka svatých andělů strážných

Úterý

3. 10.

Úterý 26. týdne v mezidobí 

Středa

4. 10.

Památka

sv. Františka z Assisi

Čtvrtek

5. 10.

Čtvrtek 26. týdne v mezidobí

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

6. 10.

Pátek 26. týdne v mezidobí

17:00

Bernartice

Sobota

7. 10.

Památka Panny Marie Královny

11:00

Milevsko – 830 let založení kláštera

Neděle

8. 10.

27. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Annu a Josefa Hurtíkovy, snachu Františku a celý rod

Bernartice

V pátek 6. 10. bude od 16:00 adorace a možnost přijmout svátost smíření