++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

21. týden v mezidobí

 

Neděle

27. 8.

21. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Olina Vrzala a DVO

Bernartice

Za Josefa Stropnického, rodiče a syna Pepu

Pondělí

28. 8.

Památka

sv. Augustina,

biskupa a učitele církve

Úterý

29. 8.

Památka

Umučení sv. Jana Křtitele 

Středa

30. 8.

Středa 21. týdne v mezidobí

Čtvrtek

31. 8.

Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

17:30

Křižanov - BS

Pátek

1. 9.

Pátek 21. týdne v mezidobí

Sobota

2. 9.

Sobota 21. týdne v mezidobí

Neděle

3. 9.

22. týden v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Olina Vrzala a DVO

Bernartice

Za rodinu Kratochvílovu

V neděli 20. 8. byla v Bernarticích sbírka na faru, vybralo se 2.000,- Kč. Pán Bůh zaplať