++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

2. neděle v mezidobí

 

Neděle

15. 1.

2. neděle v mezidobí

9:30

11:00

Veselíčko

Za rodinu Kohoutovu a Řezáčovu a * a † rod 

Bernartice

Pondělí

16. 1.

Pondělí 2. týdne v mezidobí

Úterý

17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

Středa

18. 1.

Památka Panny Marie,

Matky jednoty křesťanů

Čtvrtek

19. 1.

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

20. 1.

Pátek 2. týdne v mezidobí

16:00

Bernartice

Sobota

21. 1.

Památka sv. Anežky,

panny a mučednice

Neděle

22. 1.

3. neděle v mezidobí

9:30

11:00

Veselíčko

Za Františku a Josefa Krejčí, dceru Marii a jejího manžela 

Bernartice

Páteční mše sv. v Bernarticích v zimním období budou na faře v kapli

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů