++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Neděle

23. 4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

08:00

9:30

Bernartice

Za Václava Stejskala

Veselíčko

Pondělí

24. 4.

Pondělí po 2. neděli velikonoční

Úterý

25. 4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

Středa

26. 4.

Středa po 2. neděli velikonoční

Čtvrtek

27. 4.

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

28. 4.

Pátek po 2. neděli velikonoční

17:00

Bernartice

Za rodinu Vondráškovu

Sobota

29. 4.

Svátek

sv. Kateřiny Sienské,

panny a učitelky církve, patronky Evropy

Neděle

30. 4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

08:00

9:30

Bernartice

Za Jaroslava Blažka, manželku a syna Jaroslava

Veselíčko

Pouť do Francie v roce 2017 – viz plakát

V neděli 23. 4. v 14:00 bude v Bilině svěcení opravené kaple a zvonu

V neděli 16. 4. byla v Bernarticích pravidelná sbírka na faru, vybralo se 3730,- Kč, Pán Bůh zaplať