++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Neděle

30. 7.

17. neděle v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za rodinu Schauerovu a Buriánkovu

Bernartice

Za Josefa a Marii Jarošovy, jejich rodiče, Václava Nauše a Františka Dvořáka

Pondělí

31. 7.

Památka

sv. Ignáce z Loyoly,

kněze

Úterý

1. 8.

Památka

sv. Alfonsa Marie z Liguori,

biskupa a učitele církve

Středa

2. 8.

Středa 17. týdne v mezidobí

Čtvrtek

3. 8.

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

17:30

Křižanov

Za farníky

Pátek

4. 8.

Památka

sv. Jana Marie Vianneye,

kněze

17:00

Bernartice

Sobota

5. 8.

Sobota 17. týdne v mezidobí

17:30

Křižanov – poutní mše sv.

Neděle

6. 8.

Svátek Proměnění Páně

09:30

11:00

Veselíčko

Za Kamila Krejčího

Bernartice

Bernartice – první pátek od 16:00 hod adorace a možno zpovědi

V neděli 16. 7. byla sbírka na opravu fary v Bernarticích, vybralo se 6.000,- Kč. Pán Bůh zaplať.