++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Neděle

25. 6.

12. neděle v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Zdeňku Fialovu a její rodiče

Bernartice

Za Františka Koudelku, jeho rodiče a DVO

Pondělí

26. 6.

Pondělí 12. týdne v mezidobí

Úterý

27. 6.

Úterý 12. týdne v mezidobí 

Středa

28. 6.

Památka

sv. Ireneje,

biskupa a mučedníka

Čtvrtek

29. 6.

Slavnost

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

17:30

Křižanov

Pátek

30. 6.

Pátek 12. týdne v mezidobí

17:00

Bernartice

Za Josefa a Růženu Hubalovu a její děti

Sobota

1.7.

Sobota 12. týdne v mezidobí

Neděle

2. 7.

13. neděle v mezidobí

09:30

11:00

Veselíčko

Za Zdeňku a Josefa Průšovy, rodiče a DVO

Bernartice

Za rodinu Kratochvílovu

Jelikož v neděli 18. 6. bude mše sv. Milevsku, tak sbírka na opravu fary bude 11. 6.

V pátek 16. 6. bude v Milevsku v bazilice od 19 do 21 adorace s možností svátosti smíření