++

Římskokatolická farnost Bernartice, Veselíčko

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Neděle

3. 12.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

09:30

11:00

Veselíčko

Za patera Aloise Daňhu, jeho rodiče, sourozence, za Stanislava Daňhu a rodiče a za Růženu Pomahačovou, sourozence a rodiče

Bernartice

Za Josefa a Marii Jarošovy, jejich rodiče, Václava Nauše a Františka Dvořáka

Pondělí

4. 12.

Pondělí po 1. neděli adventní

Úterý

5. 12.

Úterý po 1. neděli adventní

Středa

6. 12.

Slavnost

SV. MIKULÁŠE, BISKUPA

hlavního patrona diecéze

Čtvrtek

7. 12.

Památka

sv. Ambrože,

biskupa a učitele církve

17:30

Křižanov

Pátek

8. 12.

Slavnost

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

16:00

Bernartice

Za † Marii a Josefa Bendovy, rodiče Šimerovy a celý * i † rod

Sobota

9. 12.

Sobota po 1. neděli adventní

Neděle

10. 12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

09:30

11:00

Veselíčko

Za Antonína Wolfa

Bernartice

Za Albínu Strakovou, manžela a syna Jiřího

Stále je v prodeji kniha o kardinálu Vlkovi, cena je 250,- Kč

V sakristii jsou na prodej stolní kalendáře na rok 2018, cena je 70,- Kč

V neděli 3. 12. budeme světit adventní věnce.

V pátek 8. 12. od 18:00 do 21:00 hod. bude v bazilice v Milevsku ADORACE a možnost svátosti smíření